Monteringsanvisningar måste följas

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Monteringsanvisningar måste följas

BengtK
Ett exempel på installation av solceller i Nigeria
 


https://www.jointrine.com/campaign/rensource?utm_source=trine&utm_medium=newsletter&utm_campaign=camp-launch&utm_content=rensource

Min enda koppling till bolaget ifråga är att jag satsat pengar i andra projekt - inget annat.


33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27