Montering på vintern, nackdel?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Montering på vintern, nackdel?

futurel
Hej
Om monteringen utförs på vintern, finns det då risk att panelerna expanderar så att de spricker när solen gassar på sommaren efter?

Normalt utvidgas saker när dom blir varma.

/Futurel
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering på vintern, nackdel?

Arne
This post was updated on .
Läs igenom montagebeskrivning från montagematerialstillverkaren och från solcellspaneltillverkaren, möjligen anger de någon lägsta temperatur för monteringen. Du nämner inte montagematerialtyp ej heller på vilket takbeläggnad du avser att montera på. Det vore bra att nämna eftersom det just för svar på din fråga har stor betydelse. Om ingen montage-temperatur anges, bör man kunna utgå ifrån att det inte är några problem vid i Sverige normalt förekommande temperaturer. Jag kan tänka mig att om det i vissa  montagematerial kan ingå gummi och att gummit blir hårt vid väldigt låga temperaturer(tänkt -25 oC) och att då montageskruvar inte orkar klämma ihop gummit ordentligt. Kan kanske bli slappt på sommaren och glappar?
 
Arbete får väl av hälso- och arbetsskyddsskäl inte ske vid alltför låga temperaturer, då risk för förfrysning. Ingen arbetare kommenderas ut att montera vid toklåga temperaturer, arbetarskyddet förbjuder det.

Det beror givetvis också på hur du tänker montera solcellspanelerna. Skulle du göra en enda lång rad t.ex. 20 st paneler i porträtt på horisontella(gavel - gavel) alu-skenor, utan några mellanrum som medger att skenorna kan värmeutvidgas, då har du problem oavsett montagetemperatur. Man bör inte ha fler än ca 10 st paneler i sådan rad om man har långa sammanfogade alu-skenor, och inte gör ett litet upphåll på minst ca 20 mm. Efter uppehållet kan man ha nya långa sammanfogade alu-skenor på ca 10 m.

Ett sätt att elegant komma undan problemet är att ha panelerna i landskap och skenorna då vertikalt. Ofta är ju takfallslängden, åtminstonde på enfamiljshus, inte längre än ca 6 meter medan takbredd(nocklängd) kan vara 20 meter. Längsta alu-skenlängd blir då bara ca 6 meter vilket är helt OK.

Även huset blir större vid sommartemp(ca 20 oC) jämfört vintertemp(-20 oC).

Värmeutvidgningskoefficient
Trä(längs fibrer): ca 8 x 10^-6
Aluminium: 23 x 10^-6

En vid -20 oC 10,00 m meter lång alu-skena blir vid 40 oC 10,0138 m, dvs 13,8 mm längre.
Medan själva huset på 10,00 meter vid -20 oC blir 4,8 mm längre.