Montering på plåttak

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Montering på plåttak

Mikst
Har sett att man monterar solceller utan horisontella profiler
på trapetsplåt. Vad krävs av undertaket för att detta skall fungera?
Det finns risk för böjande moment i panelerna vid snölast och undertaket böjer ned mellan takstolarna.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering på plåttak

magneten
När man gör snölastberäkning för montagematerialet så lägger man in plåtprofil, plåttjocklek, takstols/regelavstånd osv. Sen får man se om montaget blir tillräckligt starkt för den valda snölastzonen
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering på plåttak

Arne
Takplåttillverkaren har väl krav på hur underkonstruktionen ska vara för att deras plåttak ska hålla utan att deformeras. Jag undrar om det inte till och med står i montageanvisningen för plåttak hur tätt bärläkt och annat ska vara under ett plåttak.

Ett monterat plåttak måste klart hålla för ortens snö- och vindlaster, annars är det felbyggt. Har en byggnad ett plåttak och man vill lägga solcellspaneler på det taket, måste man utgå ifrån att taket är byggt enligt regelboken för att hålla i alla väder. Den firma som byggt taket får visa dokument på att det är utfört enlighet med kraven. Är det det, borde det inte vara några betänkligheter att lägga solcellspaneler på taket.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering på plåttak

tor_fransson
Fästsystemen måste rimligtvis hantera nedböjning. Bärläkt har en profiltjocklek på bara 45mm, så vid full belastning är det en avsevärd nedböjning mellan takstolarna. Själva plåten har ju böjmotstånd nära noll tvärs profilen.

Men det finns ju två sätt att göra på för att undvika böjande moment i panelen - antingen flytande montering så att böjande moment inte överförs till panelen. Panelen står då på fyra punkter som har parvis lika nedböjning. Det andra alternativet är fästpunkter enbart över en takstol. Det senare alternativet blir ju lite inflexibelt i och med att varken bredd eller höjd på paneler stämmer överens med standardavstånd mellan takstolar.