Montering av MC4-kontakter

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Montering av MC4-kontakter

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

nelos
Jag monterade några MC4-kontakter till mitt solcellssystem, och då passade jag på att ta några bilder som visar hur man monterar MC4-kontakter.

Jag kallar delarna i MC4-kontakterna för:

* Plasthona
* Plasthane
* Metallhona
* Metallhane
* Tätningsring
* Skruvlock

Här nedan visas delarna till MC4-kontakterna:Första gången jag monterade en MC4-kontakt så hade jag svårt att förstå hur de var konstruerade,
jag tänkte troligen omedvetet att "hon"-delarna borde sitta ihop, och samma sak med "han"-delarna.

Men det är faktiskt tvärt om, och när man väl kommer på det så går det lätt att sätta ihop en MC4-kontakt:

* Metallhanen skall sitta i plasthonan
* Metallhonan skall sitta i plasthanen

Det finns speciella verktyg för att pressa ihop metalldelarna så att de sluter tätt om kabel,
men det går även aldeles utmärkt att löda ihop kabeltrådarna och metalldelarna.

Troligen blir t o m detta en bättre lösning än att bara trycka ihop metallhöljet.


Montering av plasthane


Här är metallhonan omonterad:
Metallhona innan lödning:


Metallhona efter lödning:Monteringsdetaljer för plasthane:Metallhonan skall skjutas in kraftigt i plasthanen tills det klickar till.

Färdig plasthane:Montering av plasthona


Metallhane omonterad:


Metallhane innan lödning:
Metallhane efter lödning:Monteringsdetaljer för plasthona:Metallhanen skall skjutas in i plasthonan tills det klickar till.

Monterad plasthona:


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

Mono Wafer
Leverantören "Solcellsproffsen" har MC4-kontakter där det går att montera utan pressverktyg.
http://www.solcellsproffsen.se/tillbehor/elinstallation
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

Mono Wafer
In reply to this post by nelos
Nelos, på din MC4 kontakt, enligt dina bilder, och även på mina nylevererade kontakter, finns en märkning: <-STOP!->, betyder möjligen den märkningen att kontakterna inte skall dras isär under drift? För under stopptexten är det en kontaktsymbol med "spänningsblixtar" invid ledarna. Eller har märkningen något annat syfte?
Har testat att ansluta kabel på mina nylevererade kontakter av märket Weidmüller (Weidmueller).
Eftersom de är verktygsfria så var det mycket enkelt, skala av kabelisolering, stick in, skruva åt, klart.
Fanns även en märkning på kontakten, med min-max, för hur mycket kabel ska avisoleras.
Har varit skeptisk till s.k. fjäderanslutning, som jag brukat kalla "latmask"-kontakter, men tillverkaren Weidmüller litar jag på, och såg också att de fått tre olika Design Award för denna produkt.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

nelos
Ja, de ska inte  dras isär under drift, så det kan det nog betyda.

Eller också syftar det på att de snäpper ihop så att de bara kan dras isär om man också trycker in "fäst-flänsarna".
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

Mono Wafer
In reply to this post by Mono Wafer
Vill nämna angående kontakterna av märket Weidmüller som är verktygsfria, att kabeln skall införas i kontakten tills det tar stopp och därefter trycka till lite extra så det hörs ett tydligt "klick". Jag missade detta på de första jag monterade. Har inte lyckats hitta någon montageinstruktion på nätet, men har inte heller efterfrågat det hos leverantör eller tillverkare. Tror inte det går att demontera monterad kabel. Jag använde ganska många kontakter så det var bekvämt med dessa och slapp att köpa dyrt verktyg.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by nelos
Hej Nelos och Monowafers,

Det finns 2 anledningar till att presstång, så kallad krimptång,
används för att fästa MC-kontakter på solarkabel istället för lödning.

1. Det går snabbt att på taket pressa fast kontakterna. Lödning
vore mycket mer komplicerat och tar mycket längre tid.

2. Vid lödning sugs tenn, pga kapillärkraften, ut mellan de fina
koppartrådarna. Från lödstället kanske kanske så långt som ca 2 cm.
Solarkabel förlorar där sin mjukhet. Kabeln riskerar därför att gå av
precis vid gränsen oförtennad och förtennade trådar.

Om man nu ändock löder, så skulle jag tro att man skall värma
snabbt och löda snabbt. En liten lödpennan med låg effekt för
elektronik, kanske är alltför långsam. En lödkolv, är nog bättre.
Håller man på och värma alltför länge, riskerar väl
solarkabelisoleringen att smälta. Värmer och löder man snabbt,
går tennet inte så lång ut i kabeln.

Ytterligare en synpunkt vid lödning:
Lödflussmedlet ligger kvar på lödningen. Detta kan eventuell medföra
ökad korrosion. Detta är inget som jag vet, utan endast kan misstänka.
Den lödda solarkabeln skall ju ligga på taket i 20 à 30 år.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by nelos
Hej!

Vi monterade nyligen en solcellsanläggning och använde krimptång för
att ansluta solarkontakterna till solarkablarna 6 mm2.

Vi lånade en krimptång CZM-19100 av solcellsleverantören:


och använde kontakterna PV-KBT 4/6II MC4 hona, och PV-KST 4/IIMC4  hane:


Med dessa solarkontakter och krimptång gick det utmärkt att krimpa och
montera ihop kontakterna. Hona och hane passade också perfekt ihop.
Nelos bilder ovan över solarkontakter verkar vara precis samma kontakter
som vi använde.
Emellertid saknades ett par kontakter för att kunna slutföra det hela. Vi köpte
därför ett par extra solarkontakter och dessutom en krimptång av en svensk
firma. Nämligen:


och solarkontakterna:


Den köpta krimptång såg helt annorlunda ut. Den hade nämligen ett 4-kantigt
klämtvärsnitt och solarkontakterna såg också annorlunda ut. (den lånade krimptången
hade åtta-formigt klämtvärsnitt.) Någon tryckt eller digital bruksanvisning för den köpta
krimptången fick vi ej, inte ens när vi efterfrågade den. Vi fick inte heller något datablad över
över dessa annorlunda solarkontakter, trots att vi efterfrågade även här ett datablad.
Detta är mycket märkligt, eftersom tillverkaren måtte tillhandahålla bruksanvisning
och datablad. Dessutom var hon- och hankontakterna(både metalldelar och plasthöljen)
i en och samma påse, så man visste inte vad som hörde till vad. Vi fick därför tyvärr gissa
hur man skulle göra.

Dessa annorlunda (troligen kinesiska solarkontakter) gick förvisso att krimpa, men var mycket
knepiga att montera ihop, dvs föra över plasthylsan över metallstiftet tills klick. Speciellt
hon-kontakterna var svåra. På bilden ovan framgår att det sitter en franskrans på hon-stiftet.
Denna var vi tvungna att med en tång klämma ihop. (På de schweiziska solarkontakterna finns
ingen franskrans.) Dessutom passar hona och hane dåligt ihop.
Man fick lirka och vrida för att koppla ihop dem. Så skall det inte vara. Den köpta krimptången
verkade rejäl och bra, så inget fel på den, utan felen verkade vara hos de kinesiska solarkontakterna.
Jag kan även nämna att de schweiziska solarkontakterna dessutom var 25 % billigare än de
kinesiska köpta av den svenska firman.

På bilden ovan, alltså om Suntree menar att ovanliggande metalldel skall höra samman med underliggande plasthölje, så är det precis tvärt om än för de schweiziska kontakterna PV-KBT 4/6II MC4 hona, och PV-KST 4/IIMC4  hane, och alltså även motstridigt Nelos bilder ovan. (Bilden ovan, har hittats på Suntrees hemsida, och inte erhållits från den svenska försäljaren).

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

Zyberdude
In reply to this post by nelos
Är det vanligt att mc4 kontakter smälter? Blir de varma eller är det glappkontakt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montering av MC4-kontakter

Gunnar
MC4 kontakten togs fram av företaget MultiContakt/Stäubli. Det har senare kommit en rad kopior från andra tillverkare men det har visat sig att olika fabrikat inte är helt kompatibla varför det är viktigt att mötande hona och hane är av samma fabrikat för att minska risken för varmgång beroende på dålig kontakt. Vid besiktningar brukar det numera bli anmärkning om olika fabrikat blandas. Ett speciellt problem är anläggningar med optimerare där det kan vara problem att hitta paneler som har samma fabrikat på kontaktdonen som det är på optimeraren.