Montagesystem - tips på system samt länkar

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Montagesystem - tips på system samt länkar

bjornhpersson
This post was updated on .
Jag ändrar detta inlägg. Ursprungligen handlade det om huruvida det var lönt att ta hem från utlandet eller ej. Tänker att det ger sig självt beroende på vilka svar som kommer här.

I mina spaningar efter system och helst någon form av stöd att räkna fram ett sådant så snubblade jag över ett gratis onlineverktyg för GARO som går att köpa via tex Ahlsell. Det går säkerligen att använda som bas och sedan överföra innehållet till det märke man sedan väljer.

https://www.bisol.com/garo/

Tips på fler system och inköpsställen är välkomna samt om det finns några kloka som till och med vet om vissa system går att kombinera. Då kan man ju tex köpa skrymmande saker (skenor) lokalt och småbitar online.