Montage på minsta yta.

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Montage på minsta yta.

A
Finns inget montagesystem där panelerna ligger kloss ihop? Standardmontage blir alldeles för brett, har 11m brett tak, och vill få dit 11st 992mm, annars måste jag bygga eget med L-profil.

Men tanken var att bygga en solföljare som reser hela Östsidans paneler vid lunchtid och ställer dem mot Väst, har börjat skissa, och ganska klart på hur, också natten sänker dem till ursprungsläget i Öster, men undrar hur mycket detta gör för produktionen?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på minsta yta.

Micke
Administrator
Kan du inte bara sätta en lång skruv med en stor bricka mellan varje panel? Då blir avståndet mellan panelerna lika stort som skruven är tjock. Om du vill sätta ihop dem helt går det att skruva fast dem från undersidan i de hål som brukar finnas i ramen.