Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

classic Classic list List threaded Threaded
16 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Arne
This post was updated on .
EON verkar inte skämmas för att mycket kraftigt öka sina redan dyra priser.
De drar de sig inte heller för att kraftigt minska nätnyttoersättningen till bl.a. solcellsanläggningsägare.
Inmatningsabonnemang är om t.ex. en solcellsägare inom EONs elnät råkar mata ut fler kWh än han köper.

EONs priser för El-område Syd:

Elnätsabonnemang 20 A villa, pris inkl. moms och myndighetsavgift:
1:a jan 2015: 453,75 kr/månad
1:a juli 2016: 500,00 kr/månad
1:a juli 2017: 550,00 kr/månad
För år 2018 hotar de även med duktiga höjningar

Nätnyttoersättning till t.ex. solcellsanläggningsägare, per kWh, exkl. moms
1:a jan 2015: 0,052 kr
1:a jan 2016: 0,050 kr
1:a jan 2017: 0,050 kr
1:a jan 2018: 0,0292 kr

Mikro-elproduktion inmatningsabonnemang, per månad, inkl. moms:
1:a jan 2016: 156,25 kr
1:a jan 2017: 175,00 kr
1:a jan 2018: 190,25 kr

På 2 år har EON höjt elabonnemanget med hela 21,2 %. Makalöst.
Samtidigt sänker EOn nätnyttoersättningen under 3 år med 43,8 %. Också makalöst.
Inte nog med det, de höjer på 2 år inmatningsabo-priset med 21,8 %. Vad ska man säga?

Givetvis skäms de inte heller för att höja elöverföringsavgiften också mycket kraftigt.
1:a juli 2015: 0,180 kr/kWh, inkl. moms
1:a juli 2016: 0,198 kr/kWh, inkl. moms
1:a juli 2017: 0,218 kr/kWh, inkl. moms
Skamlöst höjning där också på hela 21,1 % på 2 år!

EON har alltså högre kostnader för elöverföringen från kraftverken vid de norrländska floderna och energiförluster vid alla omtransformeringar och i ställverk och höjer elöverföringsavgiften kraftigt.
Men då måste följdaktligen värdet av nättnyttan som solcellsägarna gör med sin inmatning av solström på EONs elnät, öka i minst samma grad. Den solströmmen behöver ju inte transporteras hundratals mil och omtransformeras i ställverk, utan den solströmmen kan solcellsägarens grannar nyttja praktiskt taget utan  några förluster alls. Det är det som är nätnyttan och det är den som EON ska ersätta solcellsägaren för.
EOns nättnyttoersättningen borde alltså vara minst ca 0,063 kr/kWh.

EON verkar alltså väldigt fientligt inställd till förnyelsebar energiproduktion såsom bl.a. solcellsanläggningar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Sjöhorvan
Ja Arne du är inte ensam om att ha EON som nätägare, har haft konversationer med dom och det enda som de säger är att de investerar så mycket i vårt nät. Jag har blanktråd till min fastighet så än har jag inte sett röken utav dom investeringarna.

Energimarknadsinspektionen "EI" som är den myndighet som ska stå upp för konsumenterna verkar helt uddlöst och verkar mest lägga våra skattepengar på domstolstvister med monopolnätägarna som de förlorar. Kanske har nätägarna råd med välformulerande advokater från alla våra avgifter. Man blir bra sugen på att klippa ledningen men än är det tyvärr lite svårt.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

magneten
Ungefär samma utveckling hos Ellevio som jag har tyvärr... En liten tröst är dock att de just nu gräver ner markkabel i vårat område, fick dom även att bekosta flytt av mitt mätarskåp samt ett nytt fint skåp med extra överspänningsskydd från elrond :)

Vattenfall som jag säljer till har precis höjt sin  fasta avgift, då det är på de fasta avgifterna bolagen tjänar pengar (marginella vinster för själva elen)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Sjöhorvan
Då var det dags igen!

EON höjer sina avgifter igen: Med fina ord som att de behöver framtidssäkra elnätet och även följande mening: "Omställningen till förnybar energi från sol- och vindkraft gör att elnätet måste anpassas till att istället kunna ta emot el från många mindre producenter."

Väldigt nyfiken vad det innebär i praktiken. Jag tror ju de snarare tjänar pengar på oss mikroproducenter långt ut på nätet som minskar deras överföringsförluster, men nätnyttoersättning eller som den nu heter förlustersättning hos EON har minskats från 5 öre/kwh till 2,92 öre/kwh. Hur går det hänger det ihop? Någon på forumet som vet mer?
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Arne
Det är skandalöst som monopolföretagen skinnar elkunderna. Det är den svenska sittande regimen och dess odugliga och medborgarfientliga politruker som har gett EON med fler andra elnätsbolag dessa previlegier att agera monopolföretag och hänsynslös skinna sina kunder. Kunderna kan inte välja bort dessa monopolföretag, utan tvingas vackert göda dem. Det finns verkligen regimer som behöver störtas.

Om nu EON anger att nätöverföringskostnaderna stiger, då blir elnättsnyttan med den ström som solcellsproducenter tillverkar ännu mer värd än tidigare, och då ska följdaktligen EON betala solcellsproducenterna mer i elnätsnyttoersättning.  Den solström som solcellsproducenterna producerar behöver ju inte ledas från norrländska vattenkraftverken och transformeras upp till högspänning och sedan nertransformeras till lågspänning som konsumenterna kan använda.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

magneten
Nätnyttan beseras på förlusterna nätbolaget har i sitt nät vilket är kanske ca 10% totalt av all den överförda elen och sedan gångras det med elpriset. Ex 0,1x30öre= 3öre för nätnyttan om just denna kwh produceras lokalt och endast behlver överföras till närmsta granne. Högre elpriser innebär en högre nätnyttoersättning och vice versa. (Elbolagen räknar nämligen tyvörr inte med någon överförimgsavgift för sina nätförluster)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Sjöhorvan
Hmm, är du verkligen säker på att nätnyttan är relaterad till elpriset magneten? Då borde ju rimligtvis nätnyttan fluktuera över året som elpriset gör beroende på exempelvis hur många kärnkraftsreaktorer som är i drift eller fyllnadsgrad i vattenmagasin.

Jag har skickat frågan om nätnyttan till EON's kundtjänst sept-2017 men ännu inget svar trots påminnelser, skandalöst av ett så stort företag. Ett elnätsuppror vore på sin plats.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

magneten
Det var det svaret jag fick på jobbet av "Elnätsavdelningen" på ett mellanstort lokalt Energibolag.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Sjöhorvan
Kontaktade också ett mellanstort lokalt energibolag och fick snabbt svar att nätnyttan baseras på nätavgiften inte elpriset. Bolaget har en nätnyttoersättning på 5,5 öre/kwh. Så detta verkar det råda delade meningar om och lite höljt i dunkel.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Sjöhorvan
Från ellagen 3 kap :

Ersättning vid inmatning av el
15 § Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen skall motsvara
1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och
2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.
   Regeringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av ersättningen enligt första stycket.
   Tvister i frågor som avses i första stycket prövas av nätmyndigheten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes senaste kända adress. Lag (2002:121)
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Thomas
Det finns en skillnad mellan nätnyttoersättning och överföringsavgift så man kan inte jämföra dessa riktigt då de består av lite olika komponenter.
När det gäller överföringsavgiften så är det kostnader för abonnemangsavgifter mot andra nätägare/stamnätet, kostnader för förluster samt kostnaden för att föra över själva kilowattimmen. När det gäller nätnyttoersättningen så påverkas den huvudsakligen av energipriset och då vi de senaste åren haft sjunkande energipriser så har således nätnyttoersättningen sjunkit. Med stigande energipriser som råder just nu bör den således stiga framöver men det kan ta ett tag då det finns en tröghet i den.


När det gäller de höjda priserna så finns det en tvist i tidigare reglering av avgifterna där elnätsbolagen fick rätt mot myndigheterna i förvaltningsrätten, som detta fick man rätt att ta ut de avgifter man skulle fått ta ut tidigare i nuvarande regleringsperiod. Därför har vi de senaste åren sätt kraftiga höjningar för att man haft rätt att ta ut dem. Samtliga nätbolag styrs av samma regelverk, dock drivs bolagen olika med olika vinstkrav från ägare osv, det kan därmed vara svårt att jämföra tex E.on, Vattenfall eller Ellevio med ett elnät som bara finns i en stad tex.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Sjöhorvan
Plötsligt händer det!
Har aldrig tidigare varit med om att jag fått ett informationsbrev från EON där det står att de sänker nätavgifterna men igår så kom det. Drygt 2000 minskning/helår för egen del med 20A abbonemang.

Dock har de inte justerat den s.k. förlustersättningen för mikroproducenter den ligger fortfarande på låga 2,92 öre.

Thomas: Det du nämnde i ditt senaste inlägg kan ju inte riktigt stämma angående att nättnytoersättning påverkas huvudsakligen av elpriset. Hur kan annars EON ha 2 st olika förlustersättningar beroende på vilket nätområde man tillhör?
Område Norr och Kramfors: 1,72 öre
Område Syd och Stockholm 2,92 öre
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Thomas
Med elpriset menar jag energipriset och inte kostnaden för elnätet. Då Sverige är delat i 4 elområde så är det dyrare att få energin överförd och uttagen i södra Sverige än i norra. Detta gör att förlustersättningen är högre i södra än i norra.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Sjöhorvan
OK det skulle ju vara en rimlig anledning om prisskillnaden varit betydlig. Men så är ju inte fallet utan det skiljer enbart något öre vilket inte förklarar skillnaden i förlustersättningen.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

BengtK
Något händer i alla fall ( EON 12000 kwh per år - som nästan täcks av produktionen på min anläggning )
Så här räknar vi
Abonnemang á 406,25 kr/månad 4 875 kr/år
Elöverföring á 21,30 öre/kWh 2 556 kr/år
Energiskatt á 44,13 öre/kWh 5 295 kr/år
Summa 12 726 kr/år
Varav moms 25% 2 545 kr/år

Jämför med föregående prislista
Abonnemang á 502,50 kr/månad 6 030 kr/år
Elöverföring á 26,40 öre/kWh 3 168 kr/år
Energiskatt á 43,38 öre/kWh 5 205 kr/år
Summa 14 403 kr/år
Varav moms 25% 2 881 kr/år
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Monopolföretaget EONs kraftiga prishöjningar

Johan Fält
Förlusterna i ett lokalnät är ca 4%.
Med ett elpris på 40 öre blir då förlustkostaden ca 1,6 öre.
För transport av el till södra Sverige tillkommer ca 5 % förluster i stamnätet, ca 2 öre.
Det är dessa kostader som ska ersättas från nätbolaget i energiersättning.
Förlusterna betalar elnätsbolaget, dvs det ska alltså inte skilja något på elhandelspriset med avseende på förluster.
Totalt 19 kWp på 20 A abonnemang (13,9 kW)
Solaredge 17K. (15,7 kWp)
Solax X3-Hybrid 10 kW. (3,3 kWp)
54 st Trina 270 W.
16 st Trina 275 W.
Energilager 9,8 kWh LG-Chem RESU 10h
Söderläge 40 grader taklutning, TP-plåt, ingen skuggning.
Enköping