Moduler med inbyggda temperatursensore?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Moduler med inbyggda temperatursensore?

thomas_blekinge
Vad jag förstått så minskar verkningsgraden med temperaturen i solcellen. Finns det moduler med inbyggda termoelement eller Pt100-givare så att man kan mäta deras temperatur?
21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Moduler med inbyggda temperatursensore?

Arne
This post was updated on .
hej ånyo,

Nej, det finns inte vad jag känner till några solcellsmoduler med inbyggd temperaturgivare.
Vad skulle det kosta att ha en temperaturgivare i varje solcellsmodul?,  t.ex. i ca 40 st solcellsmoduler?

Däremot finns det en liten box med liten solcell och temperaturgivare för mätning av solcellstemperaturen och bestrålningen. Boxen (kanske 200 x 200 mm), och som monteras på taket i samma väderstreck och uppvinkling som solcellsmodulerna. En sådan kostar ca 2 à 3 tusenlappar, och sådan har man nog främst på större kommerisiella solcellsanläggningar. Det är för dyrt för att pynta en liten privat anläggning med sådant.

Det där med att effekten avtar med solcellsmodulens temperatur(egentligen solcellernas, inte alu-ramens temp.), är inte så tragiskt.

Effekten avtar med ca 4 % per 10 oC-temperaturökning. Ingen katastrof alltså.

Här lite hur man med beräkning uppskattar solcellernas temperatur.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Berakning-solcellstemperatur-bl-a-takintegrerat-tp5008720.html

Arne