Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

solis
This post was updated on .
Störningar (EMI) från solcellsanläggningen kan faktiskt resultera i att man tvingas stänga av den ifall den stör radiotrafik från mobiloperatörer, Försvarsmakten, Luftfartsverket eller radioamatörer. Som exempel på det kan nämnas Per-Ove i Skanör som hade 48 solpaneler på taket fram till i fjol då Försvarsmakten pekade ut dem som en risk för totalförsvarets militära del.

Tro mig, vi kommer se mer av detta då antalet anläggningar där plus- och minuskabeln INTE är förlägda nära varandra utan i en stor loop förmodligen är ganska många. (Min gissning, källa på det saknas)  Loopen blir en effektiv antenn som skickar ut störningarna i etern. Anledningen (nu gissar jag igen..) är installatörens inkompetens kombinerat med en vilja att spara pengar på att minimera kabelåtgång samt arbetsinsats.

SEK Svensk Elstandard, har gett ut SEK Handbok 457, utg 1:2019.

Nu har jag tyvärr inte tillgång till den själv men den lär innehålla råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation

Jag är säker på att många installationer inte är acceptabelt utförda ur EMC-perspektiv.

Man önskar att alla anläggningar var lika väl projekterade som Arne beskrivit i ett äldre enplans enfamiljshus radhus byggt ca 1960.

Arne wrote
...

...
Syftet med denna tråd är inte att diskutera exakt hur kabelförläggningen ska utföras utan är ett försök att reda ut vad man som konsument kan kräva när man får en solcellsanläggning installerad. Den juridiska aspekten alltså. Vilket regelverk gäller och vilket stöd har man i lagen att reklamera en anläggning som inte är utförd på ett sätt som minimerar EMI?

Kan man ta stöd av Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet och hävda att en anläggning där loop-areorna inte minimerats och hävda att den är felaktigt utförd och begära att installationen görs med stöd av konsumenttjänstlagen?

Förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet wrote
En fast installation skall dessutom installeras enligt god
branschpraxis och i enlighet med information om hur de ingående
komponenterna är avsedda att användas för att uppfylla
skyddskraven. Förordning (2007:360)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

Arne
This post was updated on .
Den person i Skanör vars solcellsanläggning fick släckas ner, var det inte en SolarEdge-anläggning som har effektoptimerare? Dessutom tror jag att det var militären som ville släcka ner den, av kanske hemligstämplat skäl. Den personen i Skanör kan be sin solcellsfirma att helt enkelt ta bort SolarEdgesystemet och sätta dit en vanlig hederlig växelriktare och allt är löst, bort med SolarEdge-effektoptimerarna, och militären kan fortsätta sina aktiviteter.

Det har varit tal om att ett solcellspanelfält(likväl som aluminiumtak) på ett hustak i närheten av flygfält kan blända stridspiloter(och även civilflygspiloter). Men även vattenytor kan blända och måste följdaktligen då förbjudas eller dräneras. Östersjön måste dräneras på vatten eftersom kan blända någon pilot. Även alla insjöar måste dräneras eller täckas över med press.

Man får intrycket att det är enbart SolarEdge-anläggningar som skulle sända ut strålning som stör Etertrafiken. Varför har ingen upptäckt sådana Eterstörningar i Tyskland, en stormakt på solcellsanläggningar?

Med en vanlig växelriktare har du i solarkablarna på taket ingen växelström som pulserar, utan en strid ström av likström. Jag tror det sitter stora filterkondensatorer i växelriktaren vid DC-ingångarna för att ta bort så kallat rippel, dvs överlagrad växelspänning på likströmmen. Den som har ett oscilloskop kan ju kolla hur mycket rippel han har på DC-ingångarna vid växelriktaren.  
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

solis
Arne wrote
Den person i Skanör vars solcellsanläggning fick släckas ner, var det inte en SolarEdge-anläggning som har effektoptimerare?
Jo det stämmer. Jag tog upp det som ett exempel för att belysa att man kan bli tvungen att stänga av en solcellsanläggning som stör. Vilka komponenter och vilka fabrikat som stör mer än andra kan kanske bli underlag för en ny tråd då jag gärna vill fokusera på just loop-arean i denna tråden och hur alla de som fått anläggningar installerade på snabbaste billigaste sätt (där ansvarig elektriker saknat kunskap och/eller vilja att minimera EMI genom att minimera loop-arean) ska förhålla sig till om de ska reklamera anläggningen eller inte (före garanti-tiden löper ut)

Arne wrote
Det har varit tal om att ett solcellspanelfält(likväl som aluminiumtak) på ett hustak i närheten av flygfält kan blända stridspiloter(och även civilflygspiloter). Men även vattenytor kan blända och måste följdaktligen då förbjudas eller dräneras. Östersjön måste dräneras på vatten eftersom kan blända någon pilot. Även alla insjöar måste dräneras eller täckas över med press.
Det kan nog vara så men ligger lite utanför ämnet


Arne wrote
Med en vanlig växelriktare har du i solarkablarna på taket ingen växelström som pulserar, utan en strid ström av likström. Jag tror det sitter stora filterkondensatorer i växelriktaren vid DC-ingångarna för att ta bort så kallat rippel, dvs överlagrad växelspänning på likströmmen. Den som har ett oscilloskop kan ju kolla hur mycket rippel han har på DC-ingångarna vid växelriktaren.
Frågan är ju huruvida man ändå bör och/eller måste minimera loop-arean för att anläggningen ska följa EMC-direktivet och andra tillämpliga bestämmelser.

EMC-direktivet har ju två "huvudgrenar":

1) Att anläggningen inte kan alstra eller bidra till elektromagnetisk emission som överstiger en nivå som tillåter radio- och teleutrustning och annan utrustning att fungera som avsett.

2) Att anläggningen inte i oacceptabel utsträckning försämras av de elektromagnetiska störningar som normalt förekommer i den miljö där de är avsedda att användas.

Loop-arean påverkar ju både dessa punkter.

Vad jag försöker få fram är om minimering av loop-arean är ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation? De seriösa aktörer som projekterar solcellsanläggningar bör ju rimligen känna till detta tycker jag.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

Gunnar
När det gäller personen i Skanör som fick plocka ner sina paneler så hade han säkert fått göra det oavsett fabrikat och ev störningar. På Falsterbonäset råder strikt krav på bygglov för solcellsanläggningar vilket han inte sökt. Anledningen till bygglovskravet är att försvaret har känsliga anläggningar i grannskapet.

När det gäller att minska störningar från optimerare så kan det krävas mer åtgärder än att minska loparna. Se intressant artikel i QST April 2016. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://qrm.guru/can-amateur-radio-solar-power-co-exist-qst-article/&ved=2ahUKEwj3vLnjvOrnAhXBwsQBHZepCGYQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0u4H7_S48tUu76mJ3kyuky

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

genua
In reply to this post by solis
Minskad slingyta borde också bidra till att skydda MPPT-elektroniken vid åskväder, som kan skapa stora spänningsfält.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

Arne
präxis genua,
skulle jag också vilja mena. Av självbevarelsedrift gör man inga stora slingor med solarkablarna på taket som riskerar att skapa höga överspänningar.

och som gunnar påpekar, kan det vara av annat skäl än radiostörningar som skanörsbon fick riva sin anläggning, kanske pga bländningsrisken för piloter?

Här en artikel i tidskriften Photovoltaik som i utgåvan 2/2020 tillägnats störningar från solcellsanläggningar, och anger att SolarEdge-effektoptimerare i Schweiz kan störa.
https://www.uska.ch/wp-content/uploads/2020/04/PV2-2020_DC-Optimierer.pdf

Det står att av alla miljoner effektoptimerare som har installerats i världen är anmälda fall av störningar i radiotrafik försvinnande få. Oftast fungerar anläggningar med effektoptimerare utan några problem. Men samverkar några faktorer fungerar anläggningarna som störsändare. Som de uttrycker det i rubriken "Siste man biter hundarna"
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

solis
Arne wrote
präxis genua,
skulle jag också vilja mena. Av självbevarelsedrift gör man inga stora slingor med solarkablarna på taket som riskerar att skapa höga överspänningar.
"Kapar" min tråd här och frågar vad ni tror om följande 2 slingor för min kompis blivande anläggning. Ser det rimligt ut eller finns det utrymme för förbättringar tycker ni? Mycket tacksam för era synpunkter

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

Arne
Alltså, kompisen ska ha en sträng med 13 och en med 14 seriekopplade paneler.
Det blir nog bra det.

Det är inte så att han ska ha halvcells-paneler? De har kopplinglådan på mitten av panelen, och då kan man inte vända kopplingslådorna mot varandra som du gjort där.

Jag har litet fler undringar i din tråd "Måttanpassad solpanel för att täcka en glugg ". Mitt sista inlägg där.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

solis
Arne wrote
Alltså, kompisen ska ha en sträng med 13 och en med 14 seriekopplade paneler.
Det blir nog bra det.

Det är inte så att han ska ha halvcells-paneler? De har kopplinglådan på mitten av panelen, och då kan man inte vända kopplingslådorna mot varandra som du gjort där.

Jag har litet fler undringar i din tråd "Måttanpassad solpanel för att täcka en glugg ". Mitt sista inlägg där.
Tack för svaret! Nä han ska ha "vanliga" Heckert-paneler.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Minimera loop-arean, är det ett absolut lagkrav eller bara en rekommendation?

Sjöhorvan
För att riktigt minimera "loop-arean" så skulle jag låtit den röda kabeln följa med hela vägen med svarta. Det blir fler meter kabel men mindre risk för inducerade spänningar vid t.ex. åskväder. Jag hade en slinga i somras som la av helt efter ett blixtnedslag i närområdet. Jag hade inte tänkt så mycket på detta när jag satte upp panelerna 2016. Fick byta samtliga By-pass dioder och passade samtidigt på att minimera loop-arean.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO