Mindre solanläggning - debitering/avräkning

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mindre solanläggning - debitering/avräkning

Pellefa
Hej,

jag planerar en mindre anläggning, med total produktion på kanske 20-30% av mitt årsbehov. Uppvärmingen sker med fjärrvärme, så elkonsumptionen är relativt konstant över året.

Jag gissar trots detta att en stor del av produktionen i min anläggnig inte kommer att konsumeras direkt, utan gå ut på nätet. Så långt allt väl, men min förhoppning är att jag bara betalar både el leverantör och nätägare för nettot, total konsumption minus total produktion i solanläggnigen.

Min nätägare (Ellevio) köper tillbaka överskottet till spotpris -4 öre, men det avser väl om man har ett nettoöverskott över året?

Någon har har Ellevio som vet besked ang nettodebitering? Jag har läst på men inte förstått, och börjar här innan jag ger mig i kast med deras kundtjänst tänkte jag...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mindre solanläggning - debitering/avräkning

magneten
det är det momentant överskottet som avses, alltså ej årsöverskottet. Däremot så kvittar deras mätare förbrukningen meklan de 3 faserna, vilket innebär att egenkonsumtionen blir något större en vad den egentligen är om man ansluter en emfas växelriktare.

Hur stor anläggning hade du tänkt dig?

Finns ju även flera andra att sälja sin el till ☺
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mindre solanläggning - debitering/avräkning

Pellefa
Jag får plats med ca 1,5kw, och har en årsförbrukning på 5000 kWh. Men typiskt är förbrukningen på dagen minimal, så mycket av solenergin kommer gå ut på nätet.

Andra med större andel egenproduktion bör ju märka av detta mer än jag kommer, eller är jag överdrivet bekymrad?

Min tanke är ju att undvika att betala ca 1,5 sek/kwh levererat, skattat och klart, och om jag säljer på dagen för 30 öre/kwh, och köper tillbaka på kvällen för 1,5 sek blir det en dålig affär.

Jag misstänker en tankevurpa i detta, någon som kan reda ut..?

OBS att jag inte gör detta för en snabb payback, det är ju mer en principsak på hobbynivå.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mindre solanläggning - debitering/avräkning

Norrlandssol.
Hej

Jag säljer elen betydligt dyrare än jag köper, helst i detta nu när spotpriset ligger på 4-6öre, jag köper med timspot, och laddar varmvatten med värmepumpen nattetid och diskar, på dagen trycker jag in ca 50kwh för 1kr + spotpris + 60öre, så det är bara dumt att använda sin egen solel.

Bor du i en friggebod? Låter ynkligt att endast 1.5kw skulle rymmas, annars sök bidrag och försök bygga större.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mindre solanläggning - debitering/avräkning

nelos
In reply to this post by Pellefa
Umeå energi betalar 1 kr/kWh inklusive moms:
http://www.umeaenergi.se/el/egen-produktion/overskottsproduktion

Till det tillkommer 60 öre skattereduktion och elcertifikat som historisk legat på ca 20 öre per Kwh.

Det ger ca 1.8 kr/kWh för den el du matar ut på elnätet.

För mer information om aktuella ersättningar, se slutet i denna tråd:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Betalning-for-mikrodproducerad-el-td5004426.html

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mindre solanläggning - debitering/avräkning

Norrlandssol.
Har vattenfall, igen..elcerten skippade jag! Eller de överlät jag till Umeå energi, men vet inte vad som händer när jag bytte elbolag? Så de ligger kvar där, men verkar så otroligt bökigt detta, och sen att överlåta dem tillbaka, och vet inte om vattenfall ens köper dem?
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887