Mina funderingar inför solceller 2020-08

classic Classic list List threaded Threaded
9 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mina funderingar inför solceller 2020-08

Thobbe T
Hej!
Lade in detta på Byggahus.se och många läser men ingen kommenterar. Hoppas på bättre lycka här.

Har ett tak 27 grader sadeltak på en enplansvilla (inga rum direkt under taket) som är lämpligt för ca 10 kW solceller i syd-sydväst. Har börjart hämta in fakta och offertar och följande frågor är de som jag just nu tänker på och försöker på klarhet i. Jätteglad för kommentarer.

1. Är det värt investera lite mera i dyrare solceller med glas / glas istället för det vanligare glas / folie? Åldringen i Sverige är nog inte som i sydligare hetare länder, så kanske duger glas / folie? Ev. ger de också lite mera effekt. Vissa leverantörer tror inte leverantören kommer att överleva, tydligen en konkurs redan.

2. Min favoritoro som gör att jag kommer i år att välja att avstå om jag inte känner mig mera säker, är störningar på radio, TV, mobiltrafik och WLAN från optimizers, normalt är de väl av Solar Edges fabrikat.
Varje solpanel (i större anläggningar varannan) har en optimizer på sig som sköter dessa interface som slingan som den är inkopplad i. Denna är i sig är en kraftfull DC/DC-omvandlare om jag fattar rätt, som gör att de seriekopplade cellerna samverkar även om en eller flera är i skugga. (Antar att de gör att effekten från solpanelen optimeras på att leverera samma ström om alla andra i kedjan). DC/DC-omvandlaren har en switching-frekvens och flanker på den kurvan kan skapa övertoner, vilket innebär en risk för utstrålning. De IEC-standarder som leverantören säger sig leva upp till, är svåra att kolla för oss vanliga, det ska ju vara mätningar i lab med spektrumanslysatorer antenner etc. Men sen finns ju beroendet till ledningsdragning på respektive hustak och ner till DC-AC-omvandlaren.
Vad som är helt klart är att ju närmare varandra + och - ledningarna dras ju mindre strålningsrisk. (Dom blir lite som en parledning). Men här kommer brandskydd och t.ex. Länsförsäkringar in och vill öka avståndet då de är rädda för angrepp från gnagare och åtföljande ljusbåge. Ljusbågar från liksspänning är mycket farligare än de från vanlig växelspänning för de slocknar inte lika lätt och kan därmed lättare orsaka brand. Tror någon sa att Länsförsäkringar kräver en 1 dm i mellan?
Skärmning? Varför drar man inte kablarna i ett metallrör? Borde skydda för gnagare och skärma om rätt gjort. För svårt och dyrt att installera?

En del leverantörer försöker avråda från optimizers och andra säger att de är väldigt bra för att öka den energi man kan få ut. Även för övervakning av varje solcell får man en helt annan överblick och åldras cellerna ojämnt så tas ju även det om hand av optimizrarna.
En leverantör hitills har sagt sig ha IRL ha märkt påverkan på GSM-mottagning. En större lantbruksanläggning hade en GSM-router för kommunikationen och när solcellerna och optimizers gick igång så sjönk mottagningen en del på dess styrkemätare. (Hur routern nu mäter detta som den visar på skalan).
Vilka frekvenser kan man få störningar på? FM-radio? AM-radio lyssnar väl ingen på men den är nog allra känsligast? Mobiltrafik? WLAN 2,4 och 5 G? Digital vanlig TV?
Någon med erfarenhet?

Optimizers kan också vara av godo vad gäller fel i anläggningen säger en leverantör, för vid fel i kommunikationen till DC-AC-omvandlaren (som går på kraftkablarna) så slår de ifrån anläggningen via DC-AC-omvandlarens övervakning.

En ytterligare fördel nämnd är att om man inte har optimizers så kräver brandskyddet en manuell brytare på husets utsida (typ som på neonskyltar).

Sen håller flera leverantörer med om att optimizers är felkälla 1. Den del som orsakar mest supportfall och garantiärenden. Ifs får man då en ny med 25-års garanti eller vad de har, men tiden till man fått en ny går bort.

3. Ekonomi: Har man pengarna på banken och inte är en duktig investerare i annat och förbrukar mesta elen själv så är det rätt dumt i längden att inte ha en anläggning.
Avtalet med nuvarande elleverantör kan sägas upp om man investerar, men inte är det lätt att välja bland de som finns. Jag måste ju väga vad de tar för förbrukad el mot vad de betalar för såld. Verkar rörigt att få en överblick. Men bara att spara in och inte köpa är nog gott nog.

4. En sak som vore bra att ha, vore ju att kunna köra anläggningen vid nätavbrott, men det är inte idag tillåtet utan säkra brytare mot nätet det är inte idag gängse teknik som offereras till villaägare och de flesta säger att det kostar mera än det smakar beaktat också att vi har rel. få nätavbrott.

MVH
Thobbe T
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Arne
This post was updated on .
Hej!

Har du något som kan orsaka skugga på ditt sydvästtak med 27 gradig lutning? För övrigt har du där ca 95 % årsskörd kWh av vad optimalt kan ge(optimalt rakt mot söder och takvinkel 35 grader)

Effektoptimerare ska man endast använda om man har skugga som vandrar över panelfältet. Då kan de göra nytta genom att även skuggade paneler ger ett tillskott i produktionen. Vid ett normalt system utan effektoptimerare, vid en seriekopplad sträng där någon panel skuggas, tappas all produktion från skuggade paneler, men de övriga panelerna i strängen blir opåverkade och ger givetvis sin effekt.

Ett system med effektoptimerare, tänk SolarEdge, kan vara vettigt om  man har fler än 2 olika tak(som har olika takvinkel eller har olika väderstreck) att belägga med solcellspaneler. Med solarEdge system kan man nämligen ha paneler i alla herrans riktningar tack vare varje panel har effektoptimerare. I sådana fall är ett system med effektoptimerare befogat.

Sedan finns det tekniknördar som är bereda att betala för att få övervakning på varenda panel och därför väljer ett SolarEdgesystem. Men det är deras teknikintresse som gör att de vill betala mer än nödvänligt. Däremot i ett vanligt system utan effektoptimerare har man övervakning på varje seriekopplad sträng med paneler, kan vara 20 st, men det är fullt tillräckligt.

Effektoptimerare går sönder och ska då bytas, upp på taket och vingla omkring. Har man ett SolarEdge system ser man när en effektoptimerare har gått sönder, ja det stämmer. Men har man ett vanligt system utan effektoptimerare har man heller inte några effektoptimerare som gå sönder. Det är driftsäkare utan effektoptimerare. Det är en hård miljö för elektronik på ett tak, hetta, regn, fukt och sträng kyla.  Har man inget som skuggar, ja då ska man givetvis inte välja ett system med effektoptimerare, eftersom de då inte har möjlighet att kunna öka produktionen.

Kravet med att det ska finnas så kallad brandbrytare om systemet inte har effektoptimerare, är nog bara ett krav på större anläggningar tänk kommersiella fastigheter, skolor, landgård, ekonomibyggnader osv. inte på privata enfamiljshus. Men den frågan kan ditt elnätsbolag svara dig på.

Metallrör leder ström, därför väljer man nog hellre plaströr som installationsrör för solarkablar.

Ett växelriktarfabrikat Fronius Symo Gen har en växelriktare som ger nödström, jag tror max 3 kW, utan att behöva ha något lagringsbatteri. Givetvis endast om solcellspanelerna belyses så att anläggningen förmår ge 3 kW. Tänk dagtid. Systemet kan i efterhand kompletteras med lagringsbatteri.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Thobbe T
Hej!
Tack för svar.
Jag har i öst träd på 20 m avstånd som jag tror ger lite skuggor tidigt innan solen gått över trädtopparna. Innan skiner den bara igenom hål i grenverket. Sen dyker den nog upp rätt snabbt sas.
Sen på kvällen i väster träd när den går ner så döljer ju träd i den riktingen en del också typ 30 m bort. Det blir då ett skuggmönster tror jag.
Fråga är ju dock också tiden som det ger sämre effekt. Hur lång är den i praktiktens spelar den någon större roll. Måste studeras lite mera och även med hänsyn tagen till årstider antar jag.
Rent ekonomiskt så skiljer det bara ca 7000 SEK mellan med opimerare och utan hos en del leverantörer.

MVH Thobbe T:
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Arne
This post was updated on .
Om du har träd öster om ditt sydvästtak, hur kan de då skugga? Taket självt skuggar ju då. Även om du hugger alla träd i öster ända till Moskva, skuggar ju dit eget tak lika förbenat. En takyta i väderstreck sydväst(azimut 225 grader), kan först börja skuggas då solstrålar kommer från sydost(azimut 125 grader), dvs ca kl. 10:30 och då just då löper solstrålarna parallellt över takytan. Då har du alltså i alla fall inga direkta solstrålar på panelerna som hjälper till att öka produktionen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Thobbe T
Hej!
Bifogar en bild från ovan och två andra bilder. Fyrkantiga ytan där vi tänkt ha solceller framgår samt nord och syd. A1 och A2 är förslag som jag har för var DC-AC-omvandlaren kan stå. EC är ingående elmätarskåpet. (Överkryssat på baksidan var förre ägarens husbilstält finns ej där idag).
Träden som är inringade med blått var de jag skrev om. De står på ca 25 meter från husets mitt på typ östra sidan. Det är vad jag kallar "lägre skog" på östra sidan, syns lite på fotot från väster som jag också bifogar. Lövträden på västra sidan är typ äldre lönnträd men inte maxhöjd på sådana träd, står på ungefär 25 m från huset även de som skuggar. Skuggar tänkt yta vid solnedgången i väst det har jag sett.
Sen finns en lönn mot typ söder även på framsidan till höger om öppningen i trädgården, syns på bilderna. Nu är det inget problem på sommaren men jag minns inte hur högt solen står på vintern, men nog borde den gå över det trädet?

Skuggning blir det minst från västra sidans träd. Men som sagt skuggar dessa träd så mycket och så länge på dygnet att det motiverar optimerare?
En leverantör som var på besök hävdade att optimerare inte behövdes. En del andra leverantörer är mera frälsta men kan ifs leverera utan optimerare om jag vill ha så.

Tacksam för kommentarer.

MVH
Thobbe T
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Arne
This post was updated on .
Väster om tilltänkt takyta(sydväst) som du tänker ha solcellspaneler på har du inget nämnvärt som skuggar, ser man. Ser öppet och oskuggat ut.

Du har träd som är närmare huset sydost om tilltänkt takyta. De stoppar en del solstrålar från att nå tilltänkt takyta, men det är endast fram till ca kl. 10:30. Men som redan sagts, taknocken skuggar ju då i alla fall fram till kl. 10:30. Och timman därefter träffar solstrålar din tilltänkta takyta snett, och gör mindre nytta. Dessutom du har inte klarblå himmel varje dag. Molniga dagar finns det inget som skuggar, då det inte finnas några solstrålar. Hälften av dagarna i Sverige är tyvärr molntäckta.


Om 10 år då vegetation har växt till sig, kan det se annorlunda ut med skuggning.

Det går att i vanligt system i efterhand montera på effektoptimerare (Då fabrikat Tigo TS4-R-O) på skuggutsatta paneler alltså endast på de paneler som skuggas i en sträng. Det behövs inte effektoptimerare på alla. Därför behöver man inte vara orolig när man bygger ett system utan effektoptimerare.

Jag skulle ha valt ett vanligt system, alltså utan effektoptimerare. Det går ju att hugga ner träd som visar sig störande.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Thobbe T
Hej!
Tack igen.

Ang. trädskuggning. Vid molnigt väder ger väl panelerna även då en effekt om än lägre?

Ok jag trodde att man var tvungen att ha optimerare på hela slingan för att de skulle synkas vad gäller vilken ström de levererar in. Kan det vara så att ett sånt montage bara på enskilda paneler bara funkar  med Tigos system inte Solar Edges?

Eftermontage innebär väl också att respektive solcellspanel måste lyftas och optimerare anslutas osv. Om man inte gör sånt själv kan det väl dra iväg i kostnad samt att entreprenörerna kan ställa sig tveksamma och jag mao drar på mig konstruktionsansvaret för anläggningen själv och garantier på installationen påverkas t.ex.

Läste också att det är på gång från en svensk firma att DC-AC-omvandla direkt på varje panel (Optistring). Frågan är hur det utvecklas och fördelar. Är det t.ex. lägre eller större risk för utstrålning inom radiofrekvenser av olika slag?

Hugga ner träd JA om det inte tillhör en annan markägare eller sambo eller jag själv har åsikter om trädets övriga funktioner :-).

Få se om det blir nån investering i år. Men med pengar på banken och ingen bättre investering.....

MVH
Thobbe T.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Arne
På sommaren, en molnig dag kommer du att se att kWhproduktionen blir ca hälften av en dag med klarblå himmel och sol. Det hade man aldrig trott, men så är det. En helt molnig dag, trots inga direkta solstrålar från solen på panelerna, så har du så kallat diffust ljus. Ljuset kommer då från alla håll.

På ett solarEdgesystem måste alla paneler vara kopplade till SolarEdges effektoptimerare.

Men väljer du ett vanligt system(t.ex. SMA eller Fronius växelriktare) och har någon panel eller några paneler i en sträng som under dagen drabbas av skugga, då kan du i efterhand montera en effektoptimerare på just dessa.  Men givetvis då ingen SolarEdge effektoptimerare utan en Tigo. Det går givetvis att montera på alla panelerna i slingan, men varför det?

Tigos effektoptimere TS4-R-O skjuts fast med handen i panelens ram(på undersidan givetvis) och kopplas med sina kontakter till panelen. Ja, man behöver lyfta på panelen för att göra det.

Det finns redan sedan ca 10 år så kallade modul-växelriktare som omvandlade DC från från varje panel till 230 Volt. Men man behöver en förförlig massa, som på ett tak utsätts för skoningslöst klimat, och riskerar att paja. Men tydligen blev det ingen succé, troligen alltför dyrt.  
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mina funderingar inför solceller 2020-08

Thobbe T
Hej!
Molnigt väder hur påverkar då skuggor, det blir inte mycket kvar av det när det är diffust ljust väl? Det blir som en väl matterad glödlampa?

En Tigo optimerare parallellkopplar sig väl med solcellspanelen och shuntar när panelen tappar i effekt så att det ökade inre motståndet inte hindrar de andra att driva en högre ström? Men inlevererad DC-spänning blir då lägre till DC-AC-omvandlaren, hur toleranta är dessa?

Skulle tro att om jag installerar en anläggning utan optimerare och övervakar vad den totalt ger och den inte sjunker märkbart i effekt, så kommer jag nog aldrig till att montera några optimerare. Skulle var då att en panel markant sjunker i effekt och jag märker det på totalen om 33 eller var det 36 paneler delade på två slingor, då kommer då det roliga jobbet att mäta fram vilken det är? Hur hanterar du sånt? Blir att lyfta en efter en och mäta antar jag, finns inga framdragna mättrådar.
Det här blir ju mycket enklare med övervakning via optimerare på varje vilket väl även finns för Tigo eller hur var det?

Tack för bra svar

Thobbe T.