Min Steca 10000 blinkar rött bakom dsiplayen.

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Min Steca 10000 blinkar rött bakom dsiplayen.

linnar
Idag såg jag något för första gången som tidigare (under två år) inte synts. Dvs, att displayen blinkar rött.
I övrigt visas inga felmeddelanden som annars dyker upp ofta. Inne har jag datorn kopplade till Solar-log, den visar inte heller några fel vilket den annars gör då och då.

Jag gick runt huset och tittade på solpanelerna och då såg jag något jag aldrig heller tidigare sett. 25% av panelerna som består av 74m2 var helt fria från snö medan resten var helt täckta av snö. Normalt brukar vara att övre delen av ALLA paneler är fria från snö medan den undre delen av alla paneler är täckta av snö när solen varit framme en stund. Alltså snöns smälter på alla paneler samtidigt och glider ner en bit så att översta delen av panelerna är fria. Denna gång var alltså 25% av panelerna helt fria från snö medan resten var helt täckta.

Kan den rödblinkande displayen bero på att den indikerar fel när bara en del av panelerna ger ström över hela ytan?

(Jag är sjuk så jag orkar inte stå ute i kylan och klicka mig fram till felmeddelandena. Felmeddelandena borde ses inne i min Solar-Log också men där finns inga fel).

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Min Steca 10000 blinkar rött bakom dsiplayen.

linnar
Jag har undersökt lite djupare nu och hittade ett fel som inte förekommit tidigare.

Under "FEED-IN BALANCE" visar Inverten hela tiden 10.000w. Jag gick tillbaka flera dagar och även till förra året, den visar hela tiden 10.000w. Men kl 20:20 idag går den tvärt ner till 0w. Ungefär då öppnade jag garagedörren (inverten sitter i garaget). Nu blir det riktigt märkligt?

Jag tror det beror på snöns som inte täcker alla solceller men varför visas det felet först när jag öppna garagedörren? Eller tänker jag fel?