Miljöpåverkan

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Miljöpåverkan

lily
Hur många fotoner kan en silikonatom i en solpanel ta emot? Letar inte forskare idag efter material som kan ta emot fler fotoner?


Kan solpaneler påverka miljön då alla fotoner inte tas upp eller det är ju i princip bara solljus/energi så det skadar väl ingen?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Miljöpåverkan

Uffe
En solcell är en slags diod och består kisel med ett negativt laddat P-skikt och ett positivt laddat N-skikt med ett starkt elektriskt fält däremellan. Når en foton från solljuset träffar dioden ger den ifrån sig sin energi till en elektron som då frigörs och vandrar mot det positivt laddade N-skiktet och skapar därigenom en elektrisk ström. Ju fler fotoner dioden kan kan ta emot per tidsenhet desto högre elektrisk ström genererar den.

Forskningen inom området syftar framför allt till att ta fram solceller med högre verkningsgrad d v s högre ström per antal fotoner/mängd solstrålning samt få ner kostnaden för dessa.

lily wrote
Kan solpaneler påverka miljön då alla fotoner inte tas upp eller det är ju i princip bara solljus/energi så det skadar väl ingen?
Just det...


Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Miljöpåverkan

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: Miljöpåverkan

calle
In reply to this post by lily

Fotonens energi måste matcha den energin som den mottagande kiselatomen har. Dvs bara en viss det av spektrumet kan tas emot. Se kallade HIT paneler har flera skikt av olika matchade atomer så att en större del av spektrumet kan fångas.
Alla kisel dioder har egenskapen att deras spänningsfall minskar vid högre temperatur. Eftersom man fångar in en foton som genererar en elektron så skapas nästan samma ström över hela temperaturskalan. U*I=P alltså sjunker effekten vid högre temperatur.

Forskningen försöker förbättra alla dessa problem.
Nya material eller materialstrukturer jobbas det mycket med. Även strömstransporten är ett problem. När elektronen fångats in så måste den transporteras bort in i en ledare. Denna ledning bör helst inte vara i vägen för infångandet. Många avvägningar måste göras när celler tillverkas.

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone---- Uffe [via Solcellforum] skrev ----

En solcell är en slags diod och består kisel med ett negativt laddat P-skikt och ett positivt laddat N-skikt med ett starkt elektriskt fält däremellan. Når en foton från solljuset träffar dioden ger den ifrån sig sin energi till en elektron som då frigörs och vandrar mot det positivt laddade N-skiktet och skapar därigenom en elektrisk ström. Ju fler fotoner dioden kan kan ta emot per tidsenhet desto högre elektrisk ström genererar den.

Forskningen inom området syftar framför allt till att ta fram solceller med högre verkningsgrad d v s högre ström per antal fotoner/mängd solstrålning samt få ner kostnaden för dessa.

lily wrote
Kan solpaneler påverka miljön då alla fotoner inte tas upp eller det är ju i princip bara solljus/energi så det skadar väl ingen?
Just det...


42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8kW, Helsingborg, 23° takvinkel, 0° azimut Live outputOm du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Miljop-verkan-tp5004097p5004113.html
To start a new topic under Solcellforum, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML