Mikroinverter (modulväxelriktare) vs optimerare, var placera panelerna?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mikroinverter (modulväxelriktare) vs optimerare, var placera panelerna?

Mikael Liljedahl
Hej,

Jag planerar en anläggning på ca 13,5 kwp (motsvarande maxad 20*3 A säkring) på ett villatak i Stockholmstrakten som delvis skuggas av träd stora delar av året/dygnet. Kommer att ta in anbud på nyckelfärdigt system men vill påverka den offererade lösningen då jag tror att många bara vill sälja "standard"-installationer.

Se urklippt bild på fastigheten kopierad från en kalkylator:
uppifrån.png

Taklutning på stora huset är 27 (stora delen) resp 23 grader (lilla delen).

De gulmarkerade områdena (det nedre taket är ett garage) är de jag tror kan vara vettiga att kika vidare på men det är möjligt att det inte är någon idé med paneler i nordöst.

Min tanke är att maximera produktionen från de tak som producerar som mest kl 7-10 samt kl 16-19 då elpriset är som högst. Det är också då (eftermiddag framförallt) som skuggningen är ett problem för vissa av panelerna.

Jag har noterat att majoriteten av de som offererar löser skuggningen med optimerare av typen SolarEdge eller Tigo och installerar feta stränginverters som växelriktar hela effekten på någon central plats.

Jag är dock lite skraj för att ha höga (>50V) DC-spänningar på tak där kablar ska sitta och vara utsatta för väder i många år med tanke på vad ljusbågar och annat kan ställa till med. Har också förstått att större strängväxelriktare alstrar mycket ljud, värme och elektromagnetisk strålning/störning och tänker att modulväxelriktare kanske inte har dessa problem (eller rättare sagt, problemen är något mindre och utspridda och ljusbågar kan man typ glömma på AC-sidan).

Tänker mig typ Enphase eller APSystems (någon som har erfarenheter av dessa?) som klarar av att mäta strömmen och verkar etablerade. Enphase verkar ha bäst verkningsgrad enligt specen och märket var också testat för 5 år sedan med hyffsade resultat. Här är rapporten: https://www.energimyndigheten.se/contentassets/65d835d23b8945ed83a758dcb05ab793/slutrapport---jamforande-provning-av-natanslutna-solelsystem-2014---2015-04-29-rev-2015-06-15.pdf

APsystems har nyligen lanserat en modell som kan ansluta 4 paneler och då lär den totala kostnaden inte hamna högre än för stränginverters med optimerare. Men frågan är hur de klarar minusgrader och är de tillförlitliga?

Med tanke på skuggning och att taken är olika vända, kan man "överboka" säkringarna något map växelriktarnas totala effekt?

Någon som kan rekommendera en installatör i Stockholmstrakten med erfarenhet av den här typen av installation?

Jag tar tacksamt emot synpunkter. Ska man t.ex. bara satsa på de ca 60 kvm som har bäst läge eller är det värt att försöka maxa?