Midsummer tunnfilm

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Midsummer tunnfilm

Svenne
Det har varit lite skriverier om Midsummer den senaste tiden, men jag har aldrig sett några priser på solcellerna. Någon som vet?