Microproduktion förslag.

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Microproduktion förslag.

A
Läggs tydligen på förslag att det blir microproduktion upp till 100A och 30000kwh/år, samt skatteavdrag 60kr/kWh för energi som säljs ut på nätet.

/A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microproduktion förslag.

Anders J
Jo, lagrådsremissen har ju varit ute ett tag nu. 60 öre/kWh i skatteåterbäring + spotpriset + ca 20 öre elcertifikat + nätnytta från nätägaren (så ser det ut att bli för de flesta, i alla fall de elhandlare som är litet alerta) blir väl litet bättre än den krona de flesta får idag.

Kan man ordna så att man får elcertifikat för hela sin produktion (som egenel håller på och testar) och man dessutom har lyckats sy ihop sin anläggning för nedemot 10 kr/W så är ju affären riktigt bra och det vore dumt att att låta bli!
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/