Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

classic Classic list List threaded Threaded
35 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

DrivMedEl
This post was updated on .
Har i dag tre solel-anläggningar på fastigheten.

”Anläggning I”   3,600kWp skuggas av grannens hus vid soluppgången, SMA 3000HF, kopplade till fas L1.

”Anläggning II”  3,825kWp skuggas längre tid av grannens hus vid soluppgången och en skorsten på eftermiddagen, SMA 3000HF, kopplade till fas L2.

”Anläggning III” 0,255kWp har i princip inga skuggningsproblem, är placerad högst upp vid nocken, MicroReplus ReneSola 220W AC, kopplade till fas L3.

Samtliga anläggningar med samma vinkel mot solen vid samma tidpunkt, detta gör det lättare att jämföra produktionen mellan de olika anläggningarna. Är försedda med varsin elmätare med loggfunktion, timmvärde förtillfället.

Innan jag bestämde mig för utförandet av  ”Anläggning II”  kontrollerades produktionen från olika microinverter med paneler på 240-255W detta för att se om de håller vad de lovade då det gäller produktionen av energi. Provade både INVOLAR (3 st.) och Rensola, provet utfördes under icke skuggnings perioder. Resultatet visar att de producerar bara 85-90 % i förhållande till ”Anläggning I”. Renesola var någon % bättre än INVOLAR. En INVOLAR returnerades till leverantör då tidvis dygnsproduktionen var nere under 60 % av vad ”Anläggning I” producerade, fick en ny men de påtalade att det inte var fel på den.

Det fanns unika timmar då de producerade mera än ”Anläggning I”, på morgonen då timproduktionen låg på ett 10-tal Wh, var ingen energi att tala om. Dygns genomsnittet för microinverterna låg under 90 % av ”Anläggning I”.

Nu har ”Anläggning III” med en Renesola gått i nästan 3 månader och har under denna tid producerar endast 86,6 % av ”Anläggning I”. Skall bli intressant när det gått en årscykel då kanske det ser bättre ut!

Har även en Solaredge optimerare men inte kunnat testa denna ännu.

Obs alla beräkningar är i förhållande till installerad kWp.

Detta förklarar kanske varför de stora aktörerna på marknaden inte använder microinverters.

Mitt förtroende för microinverers är helt i botten. Har hittills inte kunnat se någon fördelar.

Min fråga är då, finns det någon här på forumet som använder mickroinverters eller någon form av effektoptimerare där det råder skymningsproblem  och bevisligen kan se att produktionen är högre än om man använt en ”bra inverter” för ett antal serie kopplade panelerna?
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

nelos
Jag har själv inte använt någon mikroväxelriktare, men är mycket intresserad av mer information om dem.
Det jag kan konstatera är att det blir mycket dyrare än med en konventionell växelriktare.

Jag har 30 paneler på totalt 7,2kW, och min 3-fas Kostal piko 5.5 kostade ca 15900 kr.

En Involar Mac 250 kostar ca 1800 kr i svenska webb-butiker. Men 30 st sådana skulle totalkostnaden för växelriktarna bli 54000 kr, dvs ca 38000 kr mer än piko.

Med en så stor extrakostnad måste produktionen blir *betydligt* större med mikroväxelriktaren för att det ska löna sig.
 
EV-power har en mikroväxelriktare till ett bra pris:
http://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters/GridFree-Micro-AC-Direct-Invertor-DC-AC-230V-230W-CE.html?cur=1

Den kostar bara ca 1000 kr, men kostalkostnaden skulle ändå blir ca 30 000 kr för mitt system, dvs 14 000 kr mer än pikon.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

nelos
Ett tillägg: en förutsättning för att använda växelriktaren i länken ovan är att den uppfyller svenska regler, det framgår inte av dokumenten i länken. Så det måste man kolla upp för att använda den.

Men den visar väl iallafall ungefär var minimipriset för en mikroväxelrikare ligger.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

DrivMedEl
En förklaring till varför jag har ett system med bara en panel på 255Wp med en microinverter.

Det var så att jag var i behov av 15 monokristallina paneler till mitt andra system på 3 kW omvandlareffekt, hittade då ett överskottslager på 16 paneler.
Köpte dessa, fick då göra något nyttigt av den sista panelen.
Alla paneler i alla tre systemen har samma vinkel mot solen vid samma tidpunkt, detta blev då en lämplig referens panel utan skuggning där jag kunde testa microinverters.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Anders J
In reply to this post by DrivMedEl
(Kanske mer logikst att kommentera här än i "Bygga hus"!)

Jag har ju andra sorters skuggproblem med tanke på trädgrenar och det är inte lätta att veta hur MPPT-optimeringen fungerar. Men en litet trist observarion från igår när jag inte riktigt kunde hålla mig utan att jag tog kvasten och drog bort snön och då såg jag att en av Involarerna inte blinkade grönt utan lyste med fast sken och det är ju inte så kul.

Det är jobbigt och litet läskigt att vara på taket denna årstid, men om man dessutom har kvalitetsproblem så är det ju inte roligt alls. Fast å andra sidan så påverkar det ju bara en av nio paneler!

Det blir till att undersöka noga inför nästa utbyggnadsetapp!

Stort tack för intressant rapport!
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

nelos
Tack för det, intressant projektsida:

http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

DrivMedEl
This post was updated on .
Mina tester enligt ovan har fortskridet.

Microplus (Rensola) invertern har gått sedan 2013-10-11 tills 3015-05-31, ingen skuggning.
Under denna tid har den bara producerat 90,98% av vad Anl. I SMA sträng invertern har producerat som har morron skugga, och 96,41% av vad anl. II producerat med mera morronskugga och en skorsten som skuggar. Allt räknat / installerad kWp.

Nu pågår testet med en av Fabrikat APS från Solkraft.
Under de sex första dagarna har den producerat 94,24% av Anl. I SMA producerat, tycks vara lite bättre men egentligen är det för kort testperiod.

Min uppfattning om microinverters är att de skall bara användas då man har solcellspaneler med olika vinklar mot solen, och svårt att få lämpligt antal solcellspaneler till en sträng.

Känner mig nöjd med att inte ha satsat på några microinverters i min utbyggnad av anl.II 2013.

Skulle vara intressant om någon kunde gör en likanande test med effektoptimerarna för att se om de verkligen håller vad leverantörerna lovar.  
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

jansimon
Tack för ditt test! Det är ju sådana här tester man vill se. Intressant att testa ett annat fabrikat för att kunna jämföra olika.

Ja har vi någon med optimerare / icke optimerare på forat? På något sätt får man svar som lämnar reklamen och försäljarnas fåror! Eller i bästa fall stämmer det utlovade datan!
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Stefan
In reply to this post by DrivMedEl
Har du räknat med att en Micro inverter tex från Rensola bara kan ge max 220w även om man har en panel på 250w ?

9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

DrivMedEl
This post was updated on .
Vinkeln är långtifrån optimal 60Grd. från söder mot öster och 22 Grd. vinkel på taket.

Toppeffekten som är på 220W för mickroinvertern med 255Wp panel, enl. dess loggning är det inte många minuter per år som den går i "taket".

Anl. I är ju på 3,6kWp med 3,0kW inverter och Anl.II är på 3,825kWp på 3,0kW inverter så de går ju då i "taket" tidigare i så fall, så därför är inte detta problemet.

Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

DrivMedEl
This post was updated on .
Har nu också kollat på när någon av sträng inverterna går i toppeffekt för att jämföra med mickroinvertern.

I går 2015-06-09 från 11:10 till 11:40 gick Anl. II i taket på 3kW och producerade 99Wh per panel under denna tid, medeleffekten blir då 2X99W X 15 paneler ger 2970W. Ingen skymning mer än ett litet moln vid denna tidpunkt. Molnet gjorde att det inte blev 3,000kW för hela perioden.

Under exakt samma tid producerade mickroinvertern 107Wh med en beräknad medel effekt på 214W.

Panelerna är från samma leverans och med samma data 255Wp.

Microinvertern var för 220W för att användas upp till 280W paneler.

SMA mätdata är hämtad från SUNNY BEAM och är 10 minuters energivärden (inga momentana värden).
Microinverter data från en kalibrerad elmätare med 5 minutersvärden.

Här producerade microinvertern bättre men det beror nog bara på att SMA gick i taket mesta tiden.

Återkommer när testet pågått en länre period med den senaste microinvertern.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

DrivMedEl
Har nu fått mera drifttid på APS microinvertern.
Sen 1/6 2015 har den producerat 94% av Anl. I det är 4% mera än Rensolas Micro Plus som producerat mest av microinverterna hittills.
Men min mening är de skall producera som minst 100% av anl.I.

Så visst är det kvalitets skillnader.

Lars.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Stefan
Jo det är någon stans de tappar verkar det som.

Renesolar Replus 250 har ju en verkningsgrad på 96% står det i databladet.

96% av vad någon som vet ?

Har kört deras system snart i tre år nu och har kollat mätverderna och blir lite fundersam faktiskt.

I web portalen säger den en sak men på den riktiga kwh mätaren en annan.

Tex i går så fick jag 42,5 kwh i web portalen men den vanliga kwh mätaren säger 38,5 kwh

Tappar nästan 3-4 kwh per dag mellan dessa mätvärden. Och det blir ju väldigt mycket på 25-30 år

Kan det vara så att växelriktarna mäter dc strömmen medan kwh mätaren mäter AC strömmen
Hittar ingen annan förklaring till det. För jag tror ju inte det är kabelförlust på AC sidan i en 2,5 kabel

Som det ser ut nu så kommer jag bygga om och gå över till SolarEdge i stället.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Uffe
Godmorgon!
Verkningsgraden hos en växelriktare anger hur effektiv den är i att omforma likström till växelström. Om den omformar 10 kW DC till 9.6 kW AC så har den en verkningsgrad (η) på 96%. Då verkningsgraden varierar med effekten så har man definierat ett mått, Euro efficiency, som är ett sammanvägt värde över hela effektområdet. Euro Efficiency = 0.03 x η5% + 0.06 x η10% + 0.13 x η20% + 0.1 x η30% + 0.48 x η50% + 0.2 x η100%, där ηx% är verkningsgraden vid x% nominell uteffekt.

Angående dina mätvärden. Det är inte så att det du tappar är din förbrukning? Den tappas ju av mellan växelriktaren och elbolagets mätare. Annars låter ca 10% mycket. Se min post ang skillnader i mätning hos växelriktaren, portalen och elmätare: http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Noggrannhet-p-loggade-data-tp5002396.html

Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Stefan
Hej

Nej det är inte elbolagets mätare jag kollar den visar ju bara export och import.

Har en AC mätare innan några förbrukare. För att kolla vad anläggningen ger.

Och det är mellan denna mätaren och web portalen det skiljer.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Uffe
Angående noggrannheten hos mätvärdet i webportaler kan jag bara relatera till Fronius som räknar medelvärdet över 5 min. Vad som händer där emellan bortses från. Detta kan ge signifikanta avvikelser speciellt i växlande molnighet. Noggrannheten är därigenom rel låg. Om man ser ett systematiskt fel så kan man (med Fronius) justera en kalibreringsfaktor. Antar att det är likadan hos andra webportaler. För att få ett korrekt värde är det en extern kalibrerad elmätare som gäller.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Stefan
Tack för den infon. Då litar jag på min mätare.
Vad gäller Replus 250 och kvalitén på dessa så är jag väldigt besviken. Av 39 st har under dessa 2-3 år hela 9 gått sönder. 2st gick denna vecka. Vist det är ju 25års garanti och jag får ju dom utbytta men man har ju annat att göra än och springa på taket.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Arne
This post was updated on .
Vad är Renesolar Replus 250 för något? Är det solcellmoduler som gått sönder för dig?

Vi har SolarEdgesystem på 16,3 kWp med 69 st P300 effektoptimerare i drift sedan ca juli 2015.
Inget har gått sönder ännu, men den dagen kommer säkert.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Stefan
Hej

Nä det är Renesolars Microväxelriktare.
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Microinverters, Effektoptimerare kontra Standard inverter.

Arne
Ger dina mikroväxelriktare 230 Volt ut ?

Är inte sådana väldigt dyra och mest tänkta för husvagnsägare som har ett par solcellsmoduler och vill ha litet ström till radion och andra småförbrukare.

Hur ser du och märker att en mikroväxelriktare pajat?
Och vilken av dem alla? Måste du montera ner varje och mäta på dem?

Vi undrar hur vi ska kunna identifiera om någon av våra effektoptimerare pajar. Ska man behöva montera ner alla 69 modulerna, jättejobb, och mäta på effektoptimerarna. Blir det t.ex. plötsligt avbrott i en effektoptimerare av alla 69 st  då undrar jag hur man skall kunna se vem som är den skyldige. Man bävar.
Vi har visserligen 2 strängar, och vi ser i alla fall vilken sträng som är den skyldige. Men sedan litet detektivarbete.
12