Mellanrum mellan rader

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mellanrum mellan rader

Zyberdude
Hur nära varandra brukar man montera solcellsrader? Står ibland att det räcker med några mm. Luftflödet störs om man har flera cm emellan? Hur fungerar det med snö osv om man har 12cm emellan raderna (från kant till kant på solcellerna). Kan snö fastna lättare och risk att det driver bakom panelerna om det går ner emellan?