Mätskillnader på producerad kwh

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mätskillnader på producerad kwh

Morgan
Jag gjorde en analys av de 3 olika mätsystem som mäter min produktion.
1a. Eliq - Mäter 3750wp systemet med trådlös sändare
1b. Eliq - Mäter 4000wp systemet med trådlös sändare
(1a +1b läggs ihop och är referens till plotten nedan)

2. Solarweb Fronius molntjänst 3750wp (gul kurva)
3. Enlighten Enphase molntjänst via Ephase Envoy router (röd kurva)

Min slutsats är att systemen mäter väldigt nära varandra. Enphase ligger närmare Eliq än Froniusen.
Froniusen ligger -0,2 till -0,3 kwh fel per dag. Vilket är litet.Någon som har andra mätdata?

Not. Plotten visar över hela året 2015 jan-dec
31 x 250wp (7,75kwp) Q-CELL PRO3 BLACK
1 x Växelriktare 3-fas Fronius Symo 3.7 (15 paneler i 1 sträng)
16 x Enphase M215 (3-fas array)
1 x Enphase Envoy internet brygga
Eliq online monitoring, SolarWeb Fronius, MyEnlighten Enphase
Elbil Mitsubishi I-Miev 2011 (4500 mil) (remote DLINK D215)
Tesla 3 Reserverad, Tesla Powerwall 2 reserverad