Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

classic Classic list List threaded Threaded
9 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

DrivMedEl
Vid mitt senaste besök på Elfackmässan i Gtb. diskuterade jag med en representant från en av de
större el-mätare leverantörerna till Sveriges el-nätsägare.
Då beskrev jag behovet att få mätdata online från el-nätsägarens mätutrustning.
Han berättade då om att han ingår i en grupp inom EU som jobbar med en standard HAN (Home Area Network).

http://en.wikipedia.org/wiki/Home_network

Det finns tydligen olika fysiska gränssnitt att välja, får hoppas det blir via radio.
Jag tolkade som att mätaren ”skriker” ut mätdata kontinuerligt.
De skall vara klara i slutet av 2014, hur lång tid det sedan tar innan det är implementerad i el-mätarna
är ju en intressant fråga.

Om vi som mikroproducenter eller blivande, tar upp detta till diskussion med el-nätsägaren kanske detta skyndar på.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

nelos
Ja, vi får hoppas på en standardisering för rapportering av mätdata.

Både fysiskt gränssnitt samt det kommunikationsprotokoll som används behöver standardiseras om det ska bli enkelt att få mätdata från mätutrustningen.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

DrivMedEl
This post was updated on .
Ja jag skall försöka bevaka detta och hålla oss informerade , då jag har bra kontakter med min senaste arbetsgivare där vi jobbade mycket mot E-ON.
Lars
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

DrivMedEl
Väcker liv i en gammal tråd.
Här är länken till Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare Mätning & Installation.
Har tyvärr inte grävt i den ännu!

 http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Vi%20erbjuder/Dokumentation/Branschrekommendation%20Lokalt%20Gr%C3%A4nssnitt%20v1_1.pdf

Lars
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

Mono Wafer
" Energiföretagen Sverige föreslår att denna rekommendation ska tillämpas för elmätare av kategori 1 ... "

Vilken elmätare kategori har man som vanlig villaägare?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

DrivMedEl
This post was updated on .
Vanliga hushållsmätare är kategori 1. (direkt mätning)
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

Mono Wafer
Finns det regler för hur långa utbytesintervall som gäller för debiteringsmätare?
Som ganska ny solcellsägare har man ju en ganska ny mätare, så det lär väl dröja innan man kan få en ny mätare med den nya kommande standarden avseende lokalt kundgränssnitt.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

DrivMedEl
Bygger på stickprovs kontroller som utföres av elnätsägaren, dokumentationen har sedan SWEDAC koll över.
Det är tydligen inte ett bestämt tidsintervall om jag tolkar det rätt. Förr var det detta.

Går att läsa i denna länk.

https://www.swedac.se/amnesomraden/elmatare/
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mätdata från el-nätsägarens mätutrustning

DrivMedEl
Här är ytterligare ett intressant dokument i ämnet..
Kanske lite lättsammare
http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/rapporter/Proaktiv-forum-elmatare-%202012.pdf
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil