Manuellt tillverkning av solpaneler

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Manuellt tillverkning av solpaneler

nelos
Här är ett klipp från 2007 (eller tidigare!) som visar hur man tillverkar solpaneler manuellt:

https://www.youtube.com/watch?v=qYeynLy6pj8

Intressant att se hur det går till, och man förstår att solpaneler var dyra år 2007 om man gjorde detta för hand.
De tillverkade 6(!) s solpaneler per dag säger de i slutet av filmen.

Tillverkar man solpanelerna maskinellt, så blir priset betydligt lägre...