Lönsamhet

classic Classic list List threaded Threaded
27 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lönsamhet

bjornhpersson
Hej!

Jag kikade in på EONs sida för att beräkna "besparing" med Solpaneler.

I mitt fall tänkte jag producera 20000 kwh / år. Enligt EON så "sparar" jag då ca 29000 SEK per år. Hur sant är detta enligt er som har varit i drift ett par år?

Min fråga är helt rakt. Vad gör 20 000 kwh egenproducerat på den årliga prislappen inkl allt från EON som idag är min leverantör och kostar mig ca 42000 SEK för 25000 kwh.

Priset för installationen kan vi bortse från då den inte köps av EON eller stämmer i pris. Jag är alltså mer intresserad av den ekonomiska effekten på elräkningen på ett ungefär.

Tack på förhand!


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Tåbro79
Hej, det var ingen som antog utmaningen på din fråga, än, här är ett försök!

Köpa eller sälja el, Elbolaget ,nätägaren och staten är inblandade.
Kr/kWh, fast avgift, skatt, moms, elcertifikat, skattered 0,6kr/kWh.

Säkrast att du räknar själv på ditt fall. Man kan anta att man får lika mycket betalt för det man säljer som det man köper för att förenkla. Om det nu stämmer så återstår kostnaden för 25000 – 20000 = 5000 kWh?

(Jag köper och säljer till Göteborg Energi, ingen fast avgift och timspotpris. Sen går själv back på ”sälja/köpa” eftersom jag bara köper 2800 kWh och nätägaren Ellevios fasta avgift är 2301 kr/år, sen tillkommer 33,3 öre/kWh)

/Hans
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

bjornhpersson
Tack för svar Hans!

Nej, det kanske är en svår fråga med de givna ramarna i min fråga men på ett ungefär borde man ju kunna påvisa en viss lönsamhet. EONs kalkyl ger jag inte mkt för. Dock vore det oerhört intressant att se ett riktigt utfall på en riktig situation.

Energimyndighetens sida finns ju också. Den kanske är mer pålitlig. Men ändå bara en prognos.

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/

Hur ser dina totala kostnader (alla betalningar till elbolag minus inkomster för såld el och skattereduktion) ut för el på ett år per förbrukad kwh? Jag ger ju ca 42000 SEK för mina 25000 kWh idag. Dvs 1,68 SEK / kWh.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Arne
Det finns här på forumet en detaljerad uppställning inkomst/utgifter för anläggning som togs idrift juni 2019, se
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

bjornhpersson
Tack för svar Arne!

Har jag rätt när jag läser mig till att just den anläggning du länkar info till producerar mer än sitt eget årsbehov och då får ett ekonomiskt överskott?

Hur som helst. Jag citerar lite:

"Intäkt såld solel: 11250 x 0,65 = 7312 kr/år
Intäkt nätnyttoersättning: 11250 x 0,03 = 338 kr/år
Intäkt elcertifikat: 11250 x 0,20 = 2250 kr/år
Intäkt skattereduktion: 9350 x 0,60 = 5610 kr/år
Intäkter pga solcellsanläggning: 15510 kr/år"

Ovan säger egentligen att man kan anta att varje kwh producerad el som säljs ger 15 510 SEK / 11 250 kWh = 1,38 SEK / kWh. I mitt fall räknar jag med att producera 20 000 kWh som då skulle ge 20 000 x 1,38 = 27 600 SEK / år. Då räknar jag alltså med att sälja 100%.

Om jag som du räknar med att använda 20-30% själv av den egna produktionen så bör ju vinningen bli något högre.

Men - med dina värden (om jag använt dem rätt) så är vi faktiskt väldigt nära EONs kalkyl. Den skulle ge 28 780 SEK / år i besparing mot de 27 600 SEK / år jag räknat fram ovan.

Försvinner de 60 ören man får i skattereduktion per kwh framöver så blir intjäningen (minskning av kostnad) istället 15 600 SEK.

Kommentarer emottages tacksamt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Arne
Ja, 3750 kWh antas egenförbrukas och kostar inget. Skulle de köpas likt tidigare kostade de ca 1,5 x 3750 = 5625 kr. Det antas att elcertifikaten är värda 0,20 kr/kWh, vilket nog är litet högt. Nu idag är elcertifikat värt bara ca 0,06 kr/kWh.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Tåbro79
Hej Björn,

Arne har full koll och dessutom visat tydligt vad som gäller. Tack Arne!

Jag tog mig samman och bläddrade i mina elfakturor, sammanställde i excel.

• Solceller_2014nov visar ”året” före och första ”året” med solceller.
• Batteri_2018jan visar året före och första året med batteri.

OK, så man kan se att man går plus på att sälja sin el, men att det inte blir mer med batteriet. Fast jag har inte skaffat vare sig solcellerna eller batteriet för att i första hand sänka mina elkostnader utan att för att minska antal inköpta kWh.

• Diagram_Elinköp visar ”före och efter”

Ja, det är ”snurrigt” många siffror, men jag har inte haft så klar bild av den ekonomiska biten tidigare. Bra för mig nu, i alla fall!

Återkom gärna, speciellt om det är feltänkt…
Tåbro_solcellselfakturor.xls

/Hans
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

bjornhpersson
Hej!

Japp, bra info från Arne!

Men också bra info från dig. Bra med batteritänk tror jag framför allt om skattereduktionen försvinner en dag. Då vill man ju lagra över dygnet om möjligt. Kanske behövs flera åtgärder då så som ackumulatortank till pannan etc men batteri blir ju mer intressant om priset på såld el går ner sas.

Din exceluppsällning ser ju bra ut. Jag har inte analyserat den på micronivå men den är lätt att följa.

En sidofråga blir ju naturligtvis hur stort batteri du har och hur stort det skulle behöva vara för att kunna var självförsörjande iaf 6 månader om året över dygnet? Bifogar skärmdumpar på min egen användning över ett dygn.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Tåbro79
Hur stort batteri behövs?
Sommarförbrukning per vecka
< 1998 ---- 100 kWh
Juli 1998 Solfångare & ackumulatortank 50 kWh
Okt 2014 Värmepump & fläktkonvektorer 50 kWh
Nov 2015 Solceller 25 kWh
Jan 2018 Batteri 3,5 kWh

Jag insåg att batteriet skulle förse huset med ström under den delen av året som inte är ”eldningssäsong”, ca april - september. Gjorde enklast möjliga och tog veckoelinköp/7dygn, det blev då 25kWh/7 = 3,5kWh. Sen tittade jag på dygnsstaplarna på producerad el (mha excel), speciellt i början och slutet av säsongen, eftersom antalet soltimmar då är färre och det kan vara dagar i följd som kan vara regniga och mulna och vad producerades då. OK, så jag dubblerade till 7kWh. Till slut blev det 10kWh, eftersom sonnen eco 8.0 den lägre varianten då blir fullt.

Installerades 8jan 2018
Här är en årsbild.sonnenBatterie_50866_2018_jan_dec.pdf
Det fungerar utan att batteriet urladdas helt från senare delen av mars till senare delen av oktober. Även med batteriet blir det en rest kvar som måste köpas, eftersom batteriet inte kan reglera snabbare än nätet och att det inte reglerar helt upp till 100% av behovet. Tror att det ligger som bäst på ca 10W/fas under behovet, men det här har jag inte sett beskrivet någonstans (kan ha fel!).

/Hans
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

bjornhpersson
Hej!

Så din totala batterikapacitet är nu 10kwh eller 3,5kwh?

Kanske är det hårklyveri men hur fungerar ett Sonnen? Kan det också laddas från nätet under valda timmar på dygnet för att även köpa el då det är billigare? Kanske blir förlusterna i laddningen för stora.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Arne
Jag tror han menar att han under sommaren före 1998 köpte 100 kWh ström per vecka, men att han nu har kommit ner till en sommarförbrukning på 3,5 kWh köpt ström per vecka.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

TommyE
In reply to this post by Tåbro79
Tåbro79 wrote
sonnen eco 8.0 den lägre varianten då blir fullt.

/Hans
Får jag fråga om sonnen är 3 fas? Har läst någonstans att den är 1 fas.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Tåbro79
Hej alla 3,
Vi flyttade in i huset 1981 och jag har läst av elmätaren en gång per vecka sen 1995 på måndag morgon och gjort excelblad. Innan dess lästes elmätaren av mer sporadiskt både av elbolaget och av mig.
Mellan åren 1981 och 1998 var sommarförbrukningen per vecka i medel 100kWh.
Efter installation av solfångare och tank 50kWh (1998), samma efter värmepumpsinstallation (2014), 50kWh eftersom den inte används under sommaren.
Efter solceller (2015) 25kWh. Slutligen efter batteriet kom på plats i januari 2018, 3,5kWh.

Batteriet 10kWh köptes av Eon, efter många turer som varade ett helt år,2017 från det jag började.
Först aviserade Eon och skulle sälja Solarwatt, sen inte, utan sonnen och Fronius. Hallands energiutveckling sålde Solarwatt, men först innan lansering i Sverige skulle provanläggning installeras, sen hände ingenting och tiden gick, inget besked. Min mamma avled och det tog mycket av min tid.

Sen insåg jag att Solarwatts batteri som är likströmskopplat till solcellerna inte var specat att klara spänningen från solcellerna, Voc vid -15C. Fast Solarwatt hade en ny produkt Matrix som just skulle lanseras i Tyskland…men då vågade/ville jag inte vänta längre utan det blev Eon och sonnen eco 8.0/10kWh. Batteriet är kopplat på 3-fas växelströmssidan och har fördelen att vara designat att stå i rumsmiljö utan att det stör. Dessutom bara ca 23 cm djupt så det gick att ställa längs väggen under elcentralen som finns i vår lilla toalett (1,3x1,5 m).

Eons leverantör Solarsupply Sweden AB ”hittade” ingen elektriker, och i väntan på det så skickade dom hit ”batteriet” enligt mitt önskemål, så åtminstone det var på plats. Det var ju inte helt rätt som levererades, hög variant, skulle ha den lägre och ingen sockel fanns med.
Retur av hög variant och låg kom. Ingen annan kund hade beställt sockel tidigare. OK, jag visste att det inte var standard. Skulle kosta 2000:- extra… för en 8 cm hög metallram, ska visserligen tåla flera hundra kilogram. Lång förhandling med Eon, mitt bud 1000:- köpte dom inte. Så jag byggde en själv av trä. En rejäl träram, vitmålad.

Installationsdatum sköts fram och jag fick tillstånd att montera på plats skåpen. Till slut frågade dom mig om jag kände till någon elektriker. Jo, det gjorde jag, samma som kopplade in solcellsanläggningen, Elektro-Emanuel. Jag kontaktade dom och jodå dom var intresserade, sen meddelades det till Solarsupply som fick ta den bollen.

Efter det fungerade allt bra. Kan verkligen rekommendera Elektro-Emanuel.

Hur fungerar batteriet?
Det är anslutet till 3-fas 400V och med hjälp av strömsensorer på levererad 3-fas 400V från växelriktare och strömsensorer på 3-fas 400V efter elmätare, laddas batteriet med överskott från växelriktaren och urladdas vid behov.
Anslutet till Internet och uppdateras automatiskt med ny programvara, underhållsladdas med 5W när det är fullladdat. Någon gång per år laddas det från nätet till 100% efter att det varit dåligt/inte laddat under en lång tid. Jag kan inte bestämma att det laddas från nätet i nuläget. Man kan bestämma laddningstid av elen från solcellerna om man vill, har jag för mig. Jag var inte så påläst hur det fungerade före köpet, även om jag plöjde igenom manualer och annan info.

1-fas eller 3-fas?
Jo det går i båda fallen. Effektmätaren som sonnen använder är Italiensk EM271, som har en mängd olika driftsfall och så även sonnen.

Att tänka på, från sonnen….
https://sonnen.de/blog/was-ist-eigentlich-ein-effizienzleitfaden-fuer-pv-speicher-und-warum-gibt-es-ihn/

Om batteriet, av märket sony, made in China.
https://sonnen.de/wissen/4-gruende-fuer-lithium-eisenphosphat-einem-batteriespeicher

Jag tycker att det funkar bra än så länge, nu efter 191 laddcyklar.
(det mesta finns här http://www.sonnensupportaustralia.com.au/documentation.html )

/Hans

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

bjornhpersson
Bra info och spännande läsning! :)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Tåbro79
Rättelse
Det fanns flera driftlägen av batteriet, nu står det i ”Self consumption”. Ändrar man till ”Time of use” så möjliggörs laddning från nätet. Man ställer tidsinterval när man inte vill att batteriet ska laddas från nätet (hög tariff) och när det kan börja laddas (låg tariff). Det fanns ytterligare driftlägen ”manual mode” och en för ”backup mode” om man skaffar sig en nödströmsanläggning från sonnen.
(Det finns också driftfall för batteriet utan att man har egen produktion av el)

OK, jag jagar mest kWh och inte SEK, så att köpa nattström är nog inte min melodi!

/Hans
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

TommyE
Tack för info. Ska ta mig en till funderare.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

magneten
In reply to this post by Tåbro79
Kan du ställa in batteriet för att endast ladda ur när importen överstiger en viss effekt? Alktså för att endast kapa och monska effekttopparna på den inköpta elen?

Ex att steöm börjar att tas feån battetiet först när importen från elnätet överstiger tex 5kW?
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Tåbro79
Hej Magneten,
Jag antar att du är ute efter att effektbegränsa inköp av el från nätet? Alltså om nätbolaget inför effektariff.
Svaret är att det inte går att styra urladdning av batteriet (vad jag vet) som jag tror du menar. Det som går att bestämma är när batteriet ska laddas (solel, nätel) och att sätta en gräns för minsta kvarvarande laddning, som man ska använda sig av om man skaffar sonnens nödströmsanläggning (enfas och solel funkar inte utan nätel).
Dessutom innehåller batteriet en inverter på 3,3kW, så det är max effekt som batteriet kan leverera. I mitt fall, så en solig dag med solcellsinverter och batteriinverter 4,8 + 3,3 = 8,1kW
Men om möjligt? Det man i så fall kan göra är att effektbegränsa och koppla bort en last. Batteriet har styrutgång, reläkontakt, till det. ”self-consumption switch”
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

bjornhpersson
Detta blir ju allt mer intressant i takt med att elpriset sjunker. Dvs öka andelen egenanvändning och möjligen sänka huvudsäkringen då allt fler procent av kostnaderna blir överföring och nätavgifter.

Sätt att optimera vore ju helt klart batteri men kanske lika mycket planläggning av konsumtion genom schemaläggning. Diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare går under soltimmarna. Själv haf jag tex dubbla diskmaskiner i köket och skulle nog välja dubbelt i tvättstugan med nästa gång jag byter. Dela´s av smidighetsskäl och dels för möjligheten att optimera. Likaså varmvattenberedare och värmepanna mot större acktank kan styras på tid.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönsamhet

Tåbro79
Vår Nätägare Ellevio har ändrade priser och abonnemang från och med 1 februari 2020. Konstigt nog innebär det att vi har fått en lägre månadskostnad.

Vi har haft avtal, Småförbrukare 16 A, det istället för Enkel 16 A fick man om man stadigt förbrukade mindre än 10 000 kWh/år. Nu finns inte det längre och vi får Enkel 16A, samma fasta kostnad men betydligt lägre öre/kwh.   (priser är inklusive moms)

-------->2020-02-01
Småförbrukare 16A 240:-/mån 41,60 öre/kWh
Enkel 16A                352           24,80

2020-02-01--------->
Enkel 16A        240           24,80

Har kollat lite förut på det här med att byta till tidstariff, ungefär samma månadskostnad men stor skillnad på ”rörlig kostnad”

Tid 16A 255:-/mån
Högpris 60,70 öre/kWh
Lågpris 8,40
Högpris = mån-fredag 06-22 nov-mars , övrig tid = Lågpris


Plan i så fall att använda nattel under vardagar på vintern att ladda batteri och ackumulatortank med, och sen använda det under dagen, skulle minska elkostnaden med några hundralappar på helåret ungefär. Det blir lite för mycket krångel i livet tror jag, dessutom kan batteriet inte ge mer än 3,3 kW, så då får man tänka på det också...
---------------
Vår tvättmaskin är ansluten till kall och varmvatten med en duschblandare (FM Mattson) som sitter på väggen bakom/ovanför maskinen. Vi kör vanligtvis samma tvättprogram och det består av först huvudtvätt (varmvatten) därefter 2 sköljningar (kallvatten) och slutligen centrifugering. Tar 1 timme., så blandaren vrids till max varmvatten och efter 10 minuter ändras den manuellt till max kallvatten. (OK, jag har köpt en växelventil, men har inte kopplat in den än + tidur). Infört våren 2012.

Skulle kunna göra samma med diskmaskinen, som nu enbart körs på varmvatten.
12