Lönar sig effektoptimering?

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lönar sig effektoptimering?

thomas_blekinge
Det finns en mängd förslag för att optimera effekt eller verkningsgrad för en given panelyta såsom:
- ändra vinkel/azimut till mer fördelaktig
- välja riktaren med högst verkningsgrad
- vattenkyla modulerna på sommaren
- Solaredge optimerare
- välja moduler med högst verkningsgrad
- välja dc-kablar med högre tvärsnitt

Men alla åtgärder lönar sig kanske inte över anläggnings livstid. Någon som har räknat seriöst på det? Jag själv har valt 6 mm2 DC-kablar istf 4 mm2 för det räknas hem efter 2-3 år.
21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönar sig effektoptimering?

Arne
This post was updated on .
Hur räknade du ut att det lönar sig med 6 mm2 solarkabel jämfört 4 mm2?

Det är inte så lätt att göra det på korrekt sätt. Detta eftersom solcellssträngens effekt varierar över dagen, och dessutom är olika för varje dag. Man måste integrera medelströmmen för solarkabeln varje timma över hela årets 8760 timmar. Man måste använda globalstrålning-timmedelvärden för varje timma på året, som baseras på 20-årsmedelvärden.
Jag har gjort beräkningsprogram för beräkning av solcellsmodulersträngars momentana effekt, och årsskörd kWh, baserat på globalstrålningsvärden för varje timma på året, som finns att tillgå på SMHI-hemsida, för närmaste väderstation(som har globalstrålningsmätare).

Om man antar att solcellsmodulerna ständigt ger sin märkeffekt, vilket underlättar beräkningen något oerhört, ja då gör man inte rätt.

Om du är intresserad av beräkningar, se Kunskapsbanken i detta forum och sök på "beräkning".

På solcellsmodulerna sitter det nästan uteslutande 4 mm2 solarkablar, och det är ganska många meter.
För den kan man inte välja 6 mm2. På våra solcelslmoduler Heckert, skulle det dock gå, pga de har kontakter vid solcellsmoduldosan, men skulle kosta en väldigt massa Tyko-kontakter(är nog inte billiga, bortsett från själva 6 mm2 solarkabel. Vi har 6 mm2 solarkabel från solcellsmodulfälten till växelriktaren,
pga prisskillnaden är liten till 4 mm2. Det känns rejälare med 6 mm2.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lönar sig effektoptimering?

magneten
Om vissa och val är lönsamma eller ej är ju väldigt aläggningsspecifikt, då alla anläggningar ju är som egna individer med speciella förutsättningar.

Ex på ett tak med lite/medelmåttig skuggning lönar det sig generellt inte med ett solaredge system.

Har man dock ex en takkupa på sitt tak som man oxå vill ha paneler på åt två håll + paneler på bägge takhalvorna så är det med stor sannolikhet lönsamt med solaredge då man annars troligen behöver mer än en växelriktare pga att man behöver minst 3 mppt, eller att man vill kombinera olika panelstorlekar.

Som sagt får man ta hänsyn till valet av de komponenter som ger bäst ekonomi för varje unik installation. (Om det bara är ekonomin som styr) ex har en bra loggning på panelnivå ett mervärde om man skulle få problem med någon panel,  eller om man känner att det ger ett känslomässigt mervärde att kunna logga och följa sin anläggning, utan att den för den sakens skull genererar mer el.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW