Liten inverter med många paneler

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Liten inverter med många paneler

Claes Rylander
Hej. Ny i detta forum, och en glad amatör. Jag har ett hus i Spanien, där jag har installerat 16st 340W paneler med en 5,1Kw inverter. Nu tänkte jag lägga till 4 paneler. Alla paneler får inte full sol samtidigt, vilket gör att jag inte tror att invertern blir överbelastad vid något tillfälle. Min installatör avråder mig dock.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Liten inverter med många paneler

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet!
Vad är det för fabrikatet och modellen på din växelriktare. Du nämner inte heller fabrikat och modell på dina befintliga paneler. I databladet för panelerna står en del saker.
Om du tittar i databladet för växelriktaren ska du hitta hur många kWp installerad DC-paneleffekt du får ha. Dessa dokument ska du ha fått av "din installatör" i dokumentationen för din anläggning i samband med att den kördes igång.

Hur har du tänkt att koppla in de nya 4 st panelerna? Vilket fabrikat och typ är de och Wp-styrka?

Avser du att lägga de nya 4 st på samma tak, dvs de nya panelerna får samma väderstreck och uppvinkling som de befintliga?

Vilka argument framför din installatör för att inte bygga ut anläggningen med 4 st paneler?


Det är nog trevligare att ha en solcellsanläggning i Spanien än i Sverige. Du får väl betydande strömproduktion även i dec och januari? Vad gör du med överskottsströmmen, dvs ström som ni själva inte mäktar med att egenförbruka? Går den strömmen ut på allmänna elnätet? Jag antar du har en elnätsansluten solcellsanläggning och inte några lagringsbatterier.