LeTID kan vara ett problem för solpaneler av PERC-typ

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

LeTID kan vara ett problem för solpaneler av PERC-typ

solis
LeTID står för nedbrytning orsakad av ljus och förhöjd temperatur (Light and Elevated Temperature Induced Degradation) och är något som ska drabba paneler av PERC-typ. Om du står i begrepp att köpa nya paneler kan det finnas anledning att gräva lite djupare i detta. Det är inte den vanliga försämringen som drabbar paneler utan något som ska vara värre och kan orsaka försämringar på upp till 8-10% på bara tre år även på monokristallina paneler.

Källa: MC Electrical blog.

Om LeTID bara är relevant i betydligt varmare länder än Sverige vet jag inget om.