Larm i Fronius GEN 24 - Nätfrekvensen överskred ett gränsvärde vid återanslutning

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Larm i Fronius GEN 24 - Nätfrekvensen överskred ett gränsvärde vid återanslutning

Thobbe T
Hej!
Har en Fronius växelriktare GEN 24 sedan sent 2020. Fungerar bra inga driftavbrott som jag minns så om dom kom så var det kortvarigt. Men larmer och i början mjukvaruuppdatering har varit lite störande. De flesta har löst sig förut genom mjukvaruuppdateringar under första året, den var nog rätt ny modell då.
Men en indikering som återkommit då och då hela tiden är larm för att frekvensen är utanför gränsvärdet vid inkoppling på morgonen.
Till slut ledsnade jag och lade ett case och då tyckte Fronius support att jag skulle kontakta nätägaren, dvs här då Vattenfall. Lite under protest gjorde jag det för jag är utbildad inom elkraft. Jag tycker ju att det är deras jobb som tillverkare. Till slut, tog nog minst en månad, hamnade caset hos Vattenfalls kvalitetsavdelning som efter ett antal veckor återkom till mig efter en noggrann utredning, vilken jag förstås skickade vidare till Fronius. Utredaren sa också i telefon att sådana här utredningar har ökat och riskerar öka i antal pga alla småproducenter och i vissa fall inte bara delvis felaktiga larm som nedan, utan även summalarm som inte är så lätta att tyda ibland.

Vattenfall kom fram till att de flesta larmen var fel för reglerna säger att frekvensen skall mätas 10 sekunder medelvärde och inte momentant. (Övre gränsen är 50,1 Hz vid inkoppling vilken skall hållas i 3 minuter, sen får man börja rampa upp utmatningen, om jag minns rätt. Undre gränsen har inte varit den som givit larmen).
Vattenfall visade i statistiken på att enbart ett fåtal av larmen var korrekta.
Jag skickade detta till Fronius och summering av deras svar blir:
Ja dom vidimerar att den mäter momentant (peak), men verkar inte ha tid att göra något åt det. (Supporten nämnde i förbifarten i mailet komponentbrist och annat som verkar ha högre prio, eller så vill man inte...?). Fronius säger också att om Sverige (Svenska kraftnät antar jag) ändrade till 50,2 Hz som flera andra länder har, så skulle felet försvinna. Det tror jag är sant med referens till Vattenfalls statistik. Men lika tusan mäter Fronius fel när dom mäter peak.

Sen får jag då ett råd 2 som jag tycker är direkt dumt, att jag skall be om undantag och få ställa in min växelriktigare till 50,2 Hz. Vad bryr sig Vattenfall om sådana önskemål från nån liten villaägare. Utrustningen skall följa svenska regler säger jag och troligen även Vattenfall.

Dock en kommentar är ju att även med korrekt mätning så skulle den larma fast mera sällan. Så förslaget att ändra gränsen när nätet nu ibland avviker mera än 50,1 Hz (average 10 sek), är kanske inte fel?

Jag kommer om det stör mig för mycket välja att maska det larmet (1036) i deras program och sen kommer jag nu skicka vidare mailen jag haft med deras support, som feeback till utredaren på Vattenfall.

Fronius program och statistikfunktioner (Premium) är bra, men jag är lite sur på dem för de inte driver det här och lägger ett case mot t.ex. Svenska kraftnät om dom anser värdet är fel, samt att man inte prioriterar att ändra mätningen till medelvärde.

Någon som får samma fel? Enligt Fronius så kommer det flera sådana case från just Sverige (för att vi har för låg gräns).
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Larm i Fronius GEN 24 - Nätfrekvensen överskred ett gränsvärde vid återanslutning

Arne
This post was updated on .
Ja, man kan tycka det är onödigt att elnätsägare ska behöva lägga tid och analysera och utreda orsaker till larm i en växelriktartillverkares apparat. Det är säker ett par arbetsdagar elnätsägaren får lägga på sådan utredning. De måste ju gör det noggrant. Antal elproducenter ökar lavinartat med antal solcellsanläggningar och påstådda fel på elnätsägares elnät ökar nog då också i samma takt.

Har du din anläggningen i stadsplanerad bebyggelse eller kanske ute på landet med långa serviskablar, kanske luftledning? Det kan ju vara sämre kvalitet på strömmen ute på landet i avsides belägen fastighet, elnätsbolaget vill nog inte förbättra sitt elnät där pga kostnaden om de inte blir tvungna.

Svenska standard är SS EN 50438, och enl. den ska växelriktaren automatiskt stänga av sig när växelriktaren känner avvikelse från de värdena.


Litet konstigt att ingen decimal anges för 51 Hz. Leta upp motsvarande värden för Tyskland, och jämför med de svenska värdena ovan. Skulle Fronius Symo Gen 24 orsaka många falsklarm i Tyskland där det säkert finns tiotusentals sådan växelriktare, då måste Fronius ta tag i det.

Men du störs av falsklarmen, men kan väl ignorera dem, du förlorar väl ingen produktion. Visserligen irriterade med falsklarm.

Är det Fronius Sverige som du har kontakt med när det gäller support, eller huvudkontoret i Österrike.
Det är alltså fler i Sverige med Fronius Symo Gen24 som har samma problem som du har.

Här är SolarEdges motsvarande värden för Sverige, vilka man tycker borde vara samma som Fronius certifikat, men är inte exakt samma.


En påpekan: frekvens går väl inte att mäta momentant, utan det behövs väl mätas vid minst 2 tidpunkter.
Däremot spänning kan mätas momentant(ögonblickligt).
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Larm i Fronius GEN 24 - Nätfrekvensen överskred ett gränsvärde vid återanslutning

Thobbe T
Hej!
Bör kanske påpeka att det som caset har gällt är att den larmar för att frekvensen ibland är fel när den försöker återinkoppla på morgonen. Enligt Vattenfall så är svenska reglerna att man under 3 minuter ska mäta lägre än 50,1 Hz medelvärdesbildat under 10 sekunder, sen får man rampa upp effekten. Som jag väl skrev så var enligt Vattenfall flertalet av mina larm inte korrekt pga detta att Fronius inte mäter så, vilket dom också har bekräftat. Ok nej inte momentant som du säger men det är stor skillnad på att mäta medelvärde under 10 sekunder och den tid en frekvensräknare behöver för att öht visa ett värde.
Fronius verkar inte kunna snabbt ändra sin mätning och verkar tycka att Sverige borde ändra den övre gränsen till 50,2 Hz vilket enligt dem gäller i ett antal andra länder.
Och ja vad jag såg av Vattenfalls siffror så skulle dessa fel inte ha kommit om gränsen hade varit 50,2 Hz (under den tidsperiod det gällde).
Under drift gäller vad gäller övre gränsen 50,5 Hz om jag minns rätt. Men under drift har jag inte fått något larm.
Enligt utredaren på Vattenfall är de dokument som styr det här är dels standarden SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnät för allmän distributionoch och sen EIFS 2018:2 / Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer.
Jo du frågade, ja det är supporten i Österrike jag har mailat med och jag har inte tappat någon nämnvärd produktion dessa morgnar, det är ju då och då det händer och produktionen är ju inte så hög då när solen går upp. Jag kan i Fronius program välja att det här felet inte skall visas om jag så vill.
Min åsikt är ju att Fronius borde se till att mäta medelvärde 10 sek som det är specat och sen känns det som om Sverige borde ändra till 50,2 Hz vid återinkoppling för sådana här små anläggningar, som ju inte kan rycka nämnvärt i nätet.
Ang din fråga om det är ute på landet, men frekvensen är ju den samma i hela Sverige normalt hänger nätet ihop? Menar du att störningar som spänningsspikar skulle lura frekvensmätningen på ett nät ute på landet? Vad gäller din fråga om det är många fler som har Fronius växelriktare som har problem, så vet jag bara att Fronius i sitt svar sa att det var många rapporter från Sverige.
MVH
Thobbe
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Larm i Fronius GEN 24 - Nätfrekvensen överskred ett gränsvärde vid återanslutning

Arne
Där har du nog rätt i att frekvensen är exakt densamma i det svenska elnätet, i hela landet, vart än man mäter. Hur dåliga än elkablarna är. Jag tänkte mer på nätspänningen.

Konstigt att det är strängare krav på nätkvaliteten, frekvensen, vid start inmatning för en växelriktare än vad det är när den är igång.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Larm i Fronius GEN 24 - Nätfrekvensen överskred ett gränsvärde vid återanslutning

DrivMedEl
This post was updated on .
Hade samma problem i bland på mornarna.
Men det var invertern som var fel inställd, 50,05Hz, ändrade till 51,0 Hz sedan försvan problemet.
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Solcellsanl-i-drift-3-12-3-6-kWp-td5001077.html#a5002136 
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil