Lagring energi i tunga tåg

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lagring energi i tunga tåg

Arne
This post was updated on .
I Kalifornien i Nordamerika har ett företag, ARES, utarbetat ett sätt att lagra energi i tunga tågvagnar.
När det finns mycket ström, så kör ett lok med tunga tågvagnar upp i bergen. Tåget drivs med ström från elnätet. När sedan ström efterfrågas rullar loket med de tunga vagnarna ner för berget varvid ström laddas till elnätet. Loket fungerar ungefär som Toyota Prius hybridbil. När den bromsas laddas batteriet.

Enligt principen för lägesenergi: m  g  h  [J]
Där m = massa [kg]
g = jordgravitationen 9,81 m/(s^2)
h = höjd [m]

Kör man upp ett lok med vagnar på totalt, säg 100 ton, upp från dalens höjdnivå 0 meter till säg 1000 meters höjd i bergen. Då har man lagrat 981 000 000 J= 981 MJ = 272 kWh. Som man då får ut när man rullar ner loket med vagnar till dalen igen. Alltså om energiförluster försummas.

Som jämförelse ett batteri i elbilen Nissan Leaf av 2016 års modell är på 40 kWh.

Alltså ett alternativt till att ladda energi i batterier.

I enfamiljshuset skulle man alltså kunna ha en vikt, som lyfts med en elmotor, för att lagra energi. När man sedan behöver ström, låter man vikten sänkas och elmotorn, som även fungerar som generator, producerar ström.

1 kWh = 1000 Wh = 1000 J/sekund * 3600 sekunder = 3 600 000 J = 3600 kJ

För att lagra 10 kWh (= 36 000 000 J ) behövs en vikt på 1 835 000 kg som kan lyftas och sänkas 2 meter.

(3 okt, 2017: ja det var ett tryckfel tidigare, 1000 gånger för bra. Nu kanske det är rätt)
Odd
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lagring energi i tunga tåg

Odd
Hej Arne

Jag blev lite exalterad när du skrev att man kan lagra 10kwh I läges energi genom att lyfta ca 2ton 2 meter
Då skulle jag relativt billigt kunna skapa ett läges batteri på 100kwh.

Men sen började jag fundera på om det verkligen stämmer.
om jag kör min Leaf nedför en backe med 2meters höjd skillnad så borde jag I så fall kunna få ut 10kwh - lite förluster.

Men det gör ju också att bilen borde dra mer än 10kwh att köra up för backen.

Har du något potens fel I din beräkning?

Regards
Odd
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lagring energi i tunga tåg

calle
Det är väl fortfarande E=mgh  som gäller , 2000kg*9,81*2m = 40000 J =40000 Ws = 11 Wh = 0.011kWh!!!

bara lite fel. ca 1000ggr

3 oktober 2017 08:14:47 +02:00, skrev Odd [via Solcellforum] <[hidden email]>:
Hej Arne

Jag blev lite exalterad när du skrev att man kan lagra 10kwh I läges energi genom att lyfta ca 2ton 2 meter
Då skulle jag relativt billigt kunna skapa ett läges batteri på 100kwh.

Men sen började jag fundera på om det verkligen stämmer.
om jag kör min Leaf nedför en backe med 2meters höjd skillnad så borde jag I så fall kunna få ut 10kwh - lite förluster.

Men det gör ju också att bilen borde dra mer än 10kwh att köra up för backen.

Har du något potens fel I din beräkning?

Regards
Odd
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
To start a new topic under Energilagring, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lagring energi i tunga tåg

Lokföraren
In reply to this post by Arne
Intressant räkneexempel, jag förstår principen men...
Ett Svenskt godståg draget av ett traditionellt svenskt ellok väger i runda slängar 1600 ton varav loket väger 80 ton....