Lägga solarkablar plus minus i samma slang/rör?

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lägga solarkablar plus minus i samma slang/rör?

Perwis
Hur tycker ni man bör göra för att lägga DC solarkablarna i flexslang/rör?

Länsförsäkringar skriver i sitt informationsblad "Faktablad 27" att man bör lägga plus och minus i olika rör:

"Eftersom många bränder, brandtillbud och driftstörningar orsakas av skadade kablar är det viktigt att man förlägger dem så att skaderisken minimeras. Av den anledningen och med hänvisning till risker för stående ljusbåge bör strängkablar för plus respektive minus på DC sidan förläggas pol-separerade. Rekommenderat avstånd ca 10 centimeter."

Jag förstår att det är att föredra, men frågan är hur viktigt det är? Är det ett krav i Sverige?
 

30x275W Amerisolar AS-6P30 Poly, Fronius Symo 6kW växelriktare, Fronius Smart Meter, Schletter montagesystem för falsat plåttak, 5 graders lutning, Orientering NO.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lägga solarkablar plus minus i samma slang/rör?

Gunnar
Inget krav men har du Länsförsäkringar som försäkringsbolag så kanske det är bäst att följa deras rekommendation. Undrar hur de skulle ställa sig till den nya gnagskyddade kabeln som har båda ledarna i samma hölje?

http://kraftpojkarna.se/produkter/visa/638

Det är heller inte möjligt att hålla 10cm överallt. Tex. vid DC brytare och växelriktare.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lägga solarkablar plus minus i samma slang/rör?

Glidskydd?
In reply to this post by Perwis
Har du enkel och kort kabeldragning gör det. Annars hoppa över fram för allt om det är en villa

Är det i en ladugård eller liknande så måste du!