Lång tid för behandling av föranmälan hos EON

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lång tid för behandling av föranmälan hos EON

Stefan88
Finns det någon som köpt sin solcellsanläggning av EON? I så fall är jag nyfiken på hur lång tid det tagit att få igång anläggningen efter att beställningen gjorts. Speciellt  skulle jag vilja vet hur lång tid det tagit från det att föranmälan skickats till EON tills: 1. EON skickat ut sitt installations medgivande 2. EON kommit och bytt elmätaren.

I mitt fall har det nu gått över 8 veckor sedan föranmälan skickades in till EON och vi väntar fortfarande på att EON skall skicka tillbaks installationsmedgivandet. I princip kan min elektriker inte göra något innan vi fått ett installationsmedgivande. Sedan skall min elektriker göra sitt annan han kan skicka in färdiganmälan till EON. Efter det skall EON skicka ut en inkopplingsorder till sin underentreprenör att byta mätare. De lär ta sin tid innan de kommer ut. Så det lär dröja många veckor till innan vi har en ny mätare installerad och kan börja sälja vår el.

Är det någon mer än jag som tycker att det är sjukt dålig service för de snabbt växande avgifterna på elnätsabonnemangen som vi betalar på varje månad?

//Stefan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lång tid för behandling av föranmälan hos EON

Arne
This post was updated on .
Hej!

Gången är tror jag:
1. Elfirman lämnar in en föranmäla till ditt elnätsbolag och att en viss växelriktare ska kopplas in.
2. Ditt elnätsbolag lämnar klartecken att växelriktaren får kopplas till hans elnät.
3. När din elfirma har kopplat in växelriktaren, lämnar elfirman in en färdiganmälan till ditt elnätsbolag.
4. Ditt elnätsbolag ordnar så din gamla elmätare byts ut mot en modern, som kan mäta ström på två håll. Kan ta väldigt lååång tid.
5. Den nya elmätaren ska registreras i ditt elnätsbolags "rullor". Är de på semester kan det ta vääldigt lång tid.

Sedan är det så att monopolföretaget EON vet att utnyttja sitt monopol, då de vet att du kan inte, mindre än att du flyttar ur huset, undkomma monopolföretaget EON kraftiga och oskäliga prisökningar och kraftigt försämrade ersättning till solcellsanläggningsägare för elnätnytta.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lång tid för behandling av föranmälan hos EON

tor_fransson
In reply to this post by Stefan88
Min elektriker anmälde på webben och fick svar inom 3 veckor, men det var i november då arbetsbelastningen kanske är lägre?
Mätarbytet tog ett par veckor att få till stånd
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lång tid för behandling av föranmälan hos EON

Stefan88
Det var ju snabbt då. Det är helt klart högre belastning nu.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lång tid för behandling av föranmälan hos EON

BengtK
In reply to this post by Stefan88
Tydligen väldigt varierande tider.
för min norrsida anmälan
2018-04-05
Vi har fått in föranmälan från din elektriker
2018-05-15
Din elektriker har slutfört sitt arbete
2018-05-15
Ärendet klart
iofs 5 veckor, men helt ok

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27