Krav för nätanslutning

classic Classic list List threaded Threaded
8 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Krav för nätanslutning

thomas_blekinge
Hej, på Kalmarenergi läste jag följande krav för nätanslutning:
•Huvudbrytaren ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
•Det ska vara en fast installation. Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
•Alla produkter ska vara CE-märkta.
•Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt.
•Produktionsanläggningen får inte överstiga 63A.
•Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
•Installationen ska följa Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” och bilaga 5 (MIKRO-blanketten) ska användas.
•Befintlig elmätare ska kunna mäta både konsumtion och produktion. Om så inte är fallet byter vi ut mätaren. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Kalmar Energi Elnät byter ut mätaren kostnadsfritt.
•Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.
•Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
•Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
•Växelriktare ska vara CE-märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50438 samt Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO.
•Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp.


Den sista punkten ger mig lite huvudbry: Ska man installera en ny trefasgrupp i gruppcentral för anslutningen? Ska den vara avsäkrad med dvärgbrytare? På vilken sida av JFB ska den anslutas?
Är det samma krav hos alla nätbolag?
Tack för svaren!


21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Krav för nätanslutning

filip71
Mina två enfasanläggningar är kopplade mot var sin dvärgbrytare(automatsäkring) i centralen dvs efter huvudsäkringar, mätare och jfb. Min nätägare är vattenfall.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Krav för nätanslutning

Thomas
In reply to this post by thomas_blekinge
Egen gruppledarna och egna säkringar är det som gäller för alla produktionsanläggningar, står i elinstallationsreglerna om jag inte minns fel.

Tänk på att du måste ha rätt typ av jordfelsbrytare om du kopplar in anläggningen efter jordfelsbrytaren enligt gällande elinstallationsregler (vilka i mångt och mycket bygger på internationella standarder).

Kraven Kalmar energi ställer är vad jag kan bedöma samma som många andra nätbolag.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Krav för nätanslutning

spendera
Vad är rätt typ av jordfelsbrytare?

Min växelriktare sitter på egen säkring och jordfelsbrytare då min elektrikter ville ha det så. Dock så används en vanlig 30mA jordfelsbrytare för detta, är det rätt eller fel?

För mig krävde nätägaren även att ska finnas en egen låsbar brytare i fasadmätarskåpet för produktionsanläggningen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Krav för nätanslutning

thomas_blekinge
In reply to this post by thomas_blekinge
Kanske jag var lite för kaxig, jag vet faktiskt inte vilken typ JFB som krävs.
Min elektriker ville först av allt sätta en säkerhetsbrytare i elmätarskåpet (som sitter på tomtgränsen) på förbrukarsidan. Elmätaren ägs ju av nätbolaget och de vill ha en brytare även på förbrukarsidan för att säkert kunna bryta bort eventuella solceller (de kallar det för produktionsanläggning) innan de lekar med mätaren.
Min anläggning växer fram nu. Mitt DC-skåp (färdigt från Weidmüller, lite moddat) ser ut så här:Delarna är från vänster till höger:

Dubbla plus-radklämmor röda. Utgång till växelriktaren.
DC-brytare (grå, kvadratiskt). En fyrpolig brytare som med bygling har gjorts om till två-polig där det finns dubbla brytavstånd i varje pol. Här ansluts även inkommande dc-kablar från modulerna (på plintarna märkta L+ och L-)
Överspänningsskydd. Orange. Jag begriper dock inte om det är överspänningar fas-fas eller fas-jord som ska skyddas emot.
Dubbla minus-radklämmor blå.Utgång till växelriktaren.
Extra blå ändplatta mot jordklämman för ökad isolationsskydd.
Jordklämma gulgrön. Ansluts till husets PE/N ledning.

21 st 260 W moduler
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Krav för nätanslutning

Arne
This post was updated on .
Din låda tycks bara vara för en enda solcellsmodulsträng. Kanske har du ytterligare en sådan DC-låda?

Man kan ha 20 st solcellsmoduler i en enda sträng. Det skall gå bra.

Överspänningsskyddet skall skydda mot överspänningar, som kan uppstå mellan solarkabel plus till jord, och mellan solarkabel minus till jord, och dessutom mot överspänningar mellan solarkabel plus och solarkabel minus. Överspänningsskyddet består av 3 st separata överspänningspatroner, vardera klarar max ca 500 Volt. Mellan solarkabel plus och jord, sitter det 2 sådana i serie, och samma för solarkabel minus och jord. En patron är då gemensam. Titta på kopplingsschemat, som medföljer din DC-låda.

Där det står L+ och L- skall nog gå till växelriktaren. Och solcellmodulfältet in på röd och blå radklämma. Man kan ju ha 2 strängar parallellkopplade och då finns det på radklämmorna 2 ingångar och därmed platas at ansluta 2 st solarkablar för varje pol. På DC-brytaren finns väl bara en skruvklämma för pluspol, och en skruvklämma för minuspol, och därmed inte plats för 2 solarkablar i varje skruvklämma? Givetvis kan man lika gärna koppla in modulfältet på L+ och L-.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Krav för nätanslutning

Mono Wafer
Jag har kopplat så som thomas blekinge skrivit, solcellsmodulerna in på L+ och L-. Kollade i min Weidmüller PDF, men där framgår inte vad som skall in på L+ och L-.
Mitt för L+ och L- finns två kabelförskruvningar på  lådans åvansida och då kraften kommer åvan ifrån  så körde jag på det.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Krav för nätanslutning

thomas_blekinge
Jag tror som Mono att modulerna ansluts på ovansidan direkt till brytaren. Det är tre förskruvningar på bottensidan, av läget att döam för plus, minus och jord.
Innan jag moddade lådan satt den ena dubbelradklämman mellan brytaren och överspänningsskydden rakt över det mellersta hålet.
Jag kommer att komplettera med analoga ström- och spänningsmätare.
21 st 260 W moduler