Kostnader och intäkter Augusti 2018

classic Classic list List threaded Threaded
9 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kostnader och intäkter Augusti 2018

Björn
Tänkte dela med mig av min jämförelsetabell för kostnader och intäkter i Augusti.
Har precis dragit igång produktionen och tar gärna input på innehållet i tabellen då jag planerar använda den för statistik kommande år och gärna vill få det rätt från början.
Är även nyfiken på hur det ser ut för er andra.

Jag har EON som nätbolag och Telge för elhandel (hoppade på deras 3 års avtal)

Elpris - Köpt inkluderar EC och UG och är därför satt till 0 i Köpt kolumnen.
Elpris - Sålt exkluderar EC och UG och dessa redovisas därför i respektive fält i Sålt kolumnen.

Installerad effekt: 16,2 kW
Paneler: Trina Solar 300W
Växelriktare: Solaredge 17 kW
Årsförbrukning: 15 000 kWh
Riktning: 165 grader (Syd/sydost)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

calle
Jag skulle skriva ut EC och UG för köpt el. Då får du ju råelpriset. Du kan jämföra direkt ifrån nordpool vad du ger och får.
Men Telge kanske inte skriver ut på fakturan hur mycket de är tyvärr så då blir ett problem. Men du borde hitta informationen på deras hemsida.

Den fasta avgiften måste du ta bort annars kan du inte eller jämföra in eller ut pris. Det är ju intressant om du ska försöka maximera eller minimera din egen användning.
Ska du koppla in VVB och elbilen på dagen eller på natten.

Min erfarenhet är att priset är mycket högre under de timmar som anläggningen producerar el än under tiden 00-05 på natten.

Sedan så måste du bara skaffa timtariff. Både på köpt och såld el.
Alla beräkningar som elbolagen gör så utgår de ifrån ett normal hushåll och har en modell för hur de konsumerar el. Eftersom elen är dyrare på dagen och en normal konsument köper även då så blir det ett pris.
Men du kommer ju inte köpa då, du säljer ju. Alltså får du det högre priset (inköp) när du säljer. Inte så smart.

Du kommer också få något som brukar kallas nätnytteersättning. När du säljer så går ju elektronerna bara runt hörnet till grannarna. I vanliga fall så kommer de ifrån en norrlandsälv och har skapat en massa försluster i transporten.
Nu så blev det ingen förlust men grannen har ju betalat EON för den långa transporten. Nu har statsmakten bestämt att nätbolaget inte ska få denna peng som extra vinst utan de måste dela ut dem till de som producerar el dvs du.

Så i rutan såld el / elöverföring så kan du lägga till nätnytta 5öre /(halva elöverföringen i Stockholmsområdet). Dock har nätbolagen rätten att sätta denna summa till vad de vill så det skiljer kraftigt mellan olika nätbolag.

13 september 2018 12:07:25 +02:00, skrev Björn [via Solcellforum] <[hidden email]>:
Tänkte dela med mig av min jämförelsetabell för kostnader och intäkter i Augusti.
Har precis dragit igång produktionen och tar gärna input på innehållet i tabellen då jag planerar använda den för statistik kommande år och gärna vill få det rätt från början.
Är även nyfiken på hur det ser ut för er andra.

Jag har EON som nätbolag och Telge för elhandel (hoppade på deras 3 års avtal)

Elpris - Köpt inkluderar EC och UG och är därför satt till 0 i Köpt kolumnen.
Elpris - Sålt exkluderar EC och UG och dessa redovisas därför i respektive fält i Sålt kolumnen.


Installerad effekt: 16,2 kW
Paneler: Trina Solar 300W
Växelriktare: Solaredge 17 kW
Årsförbrukning: 15 000 kWh
Riktning: 165 grader (Syd/sydost)
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
To start a new topic under Ekonomi, elavtal, elpriser, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

SunToEarth
In reply to this post by Björn
En mycket bra sammanställning.
Intressant att fasta kostnaderna är högre per kWh än de rörliga.

Min fråga är om jag får publicera din sammanställning på min blogg?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

Björn
In reply to this post by calle
Hej Calle,
Stort tack för återkopplingen.
Precis som du antar så specificerar inte Telge EC och UG utan ger endast ett kilowatt pris som en klump när de säljer men redovisat annorlunda när de köper. Tänkte höra av mig till Telge och se om de planerar ändra det framåt så det blir lika.

De fasta avgifterna är för mig intressanta då de, medräknade, ger den fullständiga bilden av hur mycket jag faktiskt betalar samt tjänar per kWh. Ett drömscenario (även om sanolikheten är obefintlig) skulle ju vara att kunna debitera en fast avgift för nyttjande av solcellsanläggningen av nät- och/eller elhandelsbolaget i framtiden. Då skulle det ju iaf teoretiskt öka intjäningen per kWh en aning. Vid jämförelse av endast elhandel så är det bara den fasta avgiften från elhandelsbolaget som jag menar ska slås ut över antalet kWh. I alla fall utifrån hur jag tänker.

Jag har med Nätnytta EON i Sålt kolumnen som här i EONs nät endast är 2,92 öre per kWh. Menar du att jag bör ha med den på fler ställen?

Ska undersöka detta med timtariff och huruvida Telge kör den modellen eller inte. Bra tips.
Installerad effekt: 16,2 kW
Paneler: Trina Solar 300W
Växelriktare: Solaredge 17 kW
Årsförbrukning: 15 000 kWh
Riktning: 165 grader (Syd/sydost)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

SunToEarth
In reply to this post by Björn
Sist jag frågade hade Telge energi inte timtaxa.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

Johan Fält
Alla elhandlare måste erbjuda timdebitering enligt lag från 2012-10-01.
Dock så brukar man inte hitta dessa avtal på hemsida, utan man måste ringa och beställa.
Eftersom du redan har en solelsanläggning så klarar din elmätare detta.
Kan klart rekommenderas, jag sparade 6 öre/kWh i aug på timdebiteringen.
Totalt 19 kWp på 20 A abonnemang (13,9 kW)
Solaredge 17K. (15,7 kWp)
Solax X3-Hybrid 10 kW. (3,3 kWp)
54 st Trina 270 W.
16 st Trina 275 W.
Energilager 9,8 kWh LG-Chem RESU 10h
Söderläge 40 grader taklutning, TP-plåt, ingen skuggning.
Enköping
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

Björn
In reply to this post by SunToEarth
SunToEarth wrote
En mycket bra sammanställning.
Intressant att fasta kostnaderna är högre per kWh än de rörliga.

Min fråga är om jag får publicera din sammanställning på min blogg?
Tack!
Visst är det intressant. Visserligen kommer det ju förändras när förbrukningen ökar i vinter men ändå.

Absolut det går bra att publicera. Länka isf gärna in mot min blogg ;)

Var hittar jag din blogg?
Installerad effekt: 16,2 kW
Paneler: Trina Solar 300W
Växelriktare: Solaredge 17 kW
Årsförbrukning: 15 000 kWh
Riktning: 165 grader (Syd/sydost)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

BengtK
In reply to this post by Björn
en liten undran :
Vad är syftet med denna statistik ? d.v.s vad vill du kunna visa ?
Anledningen till att jag undrar är att du har 3 års avtal - fast pris på det du förbrukar.
Dessutom har du med den fasta avgiften på 650 kr / mån = 7800 per år, som belastar ditt köpt pris högt per kWh . På det du säljer har du ingen fast avgift, så ditt säljpris blir ju alltid lägre ?

Så kostnaden per köpt kWh kommer i princip endast att variera med årstiden. På sommaren - låg förbrukning - du köper in mindre och priset blir så klart högt per kWh. På vintern blir det tvärtom - du köper in mer och priset blir lägre per kWh.
Priset per kWh som du köper in kommer i princip att variera som en sinuskurva.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostnader och intäkter Augusti 2018

Björn
BengtK wrote
en liten undran :
Vad är syftet med denna statistik ? d.v.s vad vill du kunna visa ?
Anledningen till att jag undrar är att du har 3 års avtal - fast pris på det du förbrukar.
Dessutom har du med den fasta avgiften på 650 kr / mån = 7800 per år, som belastar ditt köpt pris högt per kWh . På det du säljer har du ingen fast avgift, så ditt säljpris blir ju alltid lägre ?

Så kostnaden per köpt kWh kommer i princip endast att variera med årstiden. På sommaren - låg förbrukning - du köper in mindre och priset blir så klart högt per kWh. På vintern blir det tvärtom - du köper in mer och priset blir lägre per kWh.
Priset per kWh som du köper in kommer i princip att variera som en sinuskurva.
Det som jag ser som intressant för min del är att följa dels vad jag faktiskt betalar/får betalt per kWh/månad (allt inkluderat) men även följa de enskilda priskomponenterna över tid.

I säljsammanhang av solceller pratas det en del om att vi nu ersätts i närheten av  "1 till 1" mellan köp och försäljning sett till elhandeln. Men jag är nyfiken på hur det ser ut när ALLT är inkluderat, för precis som du påpekar, som säljare kan du inte ta ut fasta avgifter mot nät-/elhandelsbolag men betalar avgifter till dem.

EON (som vi har) är ett av de tre nätbolag i Sverige som höjt sina avgifter mest de senaste åren och det vill jag gärna följa om det fortsätter, om 5 år lär jag inte komma ihåg vad jag betalar idag.

Absolut kommer kWh-priset (pga av de fasta kostnaderna) variera över året som du beskriver och det är först vid summeringen av året som de fasta avgifterna bör slås ut över totala antalet köpta kWh för året, för att få en rättvisande bild av priset allt inkluderat.
Men eftersom fakturorna kommer per månad så hamnar de per månad i excel, vilket också gör det enklare att titta på och summera helheten men även bryta ut komponenterna beroende på vad jag vill jämföra.

Gällande komponenterna så även om jag bundit på 3 år så är det ett rörligt avtal och det som är "fast" (iaf enligt svar från Telge) är påslaget jag får på spotpriset (både köp och sälj) och den fasta månadsavgiften.
Spotpriset, EC, UG och skattedelarna kan variera över tid, vilket jag vill följa.

Är som sagt i starten av denna resa och behovet kommer säkert förändras med tiden men ungefär så resonerar jag nu.

Tar gärna emot idéer på annat som skulle kunna vara värdefullt att följa.

Installerad effekt: 16,2 kW
Paneler: Trina Solar 300W
Växelriktare: Solaredge 17 kW
Årsförbrukning: 15 000 kWh
Riktning: 165 grader (Syd/sydost)