Köpa Fronius Symo från utlandet

classic Classic list List threaded Threaded
19 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
Hej,

Kan man köpa en Fronius Symo inverter från t.ex. https://www.mg-solar-shop.com/ och den går att använda i vilket land som helst? I detta fallet Finland.

Hittar inget i manualen om detta bara att det finns nationella inställningar första gången man slår på invertern. Men jag hittar inget om vad man kan välja där.

Martin
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

magneten
Det går bra, är tämligen enkelt att ändra till rätt nätstandard på både SMA och Fronius. Vad har ni för standard i Finland?

I Sverige är det iaf EN 50438-2013 som gäller.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
Hittade väldigt lite om vilken standard vi har men hittade i allafall dessa numror.

standard SFS-EN 50438 eller tysk VDE-norm AR-N 4105 2011-8

Martin
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

magneten
Då så inga problem! EN 50438 går bra att ställa in :)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
Slänger in en till fråga...
Jag har i dagsläget ett 32A kraftströmsuttag som är säkrat med 25A säkringar, på utsidan av huset.
Till detta uttag går det en 6cm2 5 ledar kabel, där jag tänkte koppla in min inverter.

frågan är: Går det att använda en säkerhetsbrytare som bara klarar 16A om man kopplar in sig på denna kabel?
Eller krävs det att man först sätter en undercentral med säkringar på 16A och därifrån vidare till säkerhetsbrytare och Inverter?

Jag har en låsbar 16A brytare liggandes, som jag tänkte använda.

Jag tänkte alltså inte koppla detta själv, men jag vill ha lite info innan det blir dags att ta hit en elektriker som kopplar... så jag vet vilka prylar som behövs.


Martin
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
Fast nu när jag läser vad som egentligen står på brytaren så kanske den klarar mera en 16A.
Att det bara är firman som har sålt den som skriver 3x16A.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

awillfor
Invertern får inte anslutas till ett uttag.
Jag skulle byta ut 32A uttaget mot en liten elcentral med 16A säkringar och en jordfelsbrytare.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
Var inte meningen att den skulle anslutas till uttaget, utan via en dosa som ena kabeln går till uttaget och andra till invertern. Efter lite googlande så kom jag fram till att brytaren klarar 16-25A, 40A tillfälligt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
In reply to this post by awillfor
Vilken DC kabel skall man ha? tänkte köra på 6mm2.
Tänkte köpa en twin kabel med två ledare i samma kabel men jag har läst att såna inte rekommenderas, varför?

Den är samma meterpris som den med bara en ledare, fast av den behöver jag dubbelt så mycket av.

Martin
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Gunnar
This post was updated on .
Beträffande area så satsa på 6mm2 solarkabel för minsta förlust.

Billig solar twinkabel bör undvikas då ledarna ligger mycket nära varandra och det lätt kan bli ett överslag med brandrisk om en gnagare är framme.

Det finns en gnagskyddad specialkabel som har skärm och flera lager isolering men den är säkert betydligt dyrare än två separata solarkablar. http://kraftpojkarna.se/produkter/visa/638

Länsförsäkringar rekomenderar att plus och minusledarna från panelerna till växelriktaren ska förläggas med 100 mm avstånd för att minska risken för överslag och ljusbåge om det skulle bli någon skada på kabelns isolering.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Arne
Det är inte vanlig elkabel som används på DC-sidan på en växelriktare och till solcellsmodulfältet, utan speciell solarkabel. Den är dubbelisolerad, dvs har tjock isolering och är godkänd för uppåt 1500 Volt, tror jag det är.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
Det var den här kabeln från en finsk leverantör det gällde, står ingen mer info om den än 2x6mm2.

https://www.nordsolar.fi/tarvikkeet/solar-2x6mm

Martin
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

tor_fransson
Man vill nog ha lite mer information om vad kabeln är godkänd för. 30 års nötning, uv-ljus och tusen volt kan bli jobbigt annars.

Fick intrycket att det där kan röra sig om en kabel för inkoppling av solpaneler på husvagn e.dyl. där är det kanske 24 volt som mest.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Gunnar
Kabeln ser inte ut att ha något gnagskydd så det kan bli riktigt farligt om någon gnagare biter hål på isoleringen. Bara det faktum att priset är hälften jämfört med två riktiga solarkablar tyder på att det här är fråga om en lågspänningskabel. Ta det säkra före det osäkra och satsa på två riktiga solarkablar som är godkända för minst 1000 volt DC.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Arne
be om databladet för kabeln, så ser du i det alla tekniska data.
besynnerligt att den firman inte har databladet till nerladdning. De har ytterst dåligt med info om vad de försöker sälja. Det tyder på att de möjligen inte har någon erfarenhet om solceller.

För ett exemple på data för solarkabel se:
https://www.his-solar.com/solar-wiring-system/hiskon/hikra-solar-kabel

Vi har använt Hikra Plus EN50618 6mm2 för vår anläggning.
PRO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

PRO
In reply to this post by Martin1981
Sverige kräver skydd för växelriktaren enl. SS-EN 50438 som skall anslutas till energibolagets elnät.

Blankett om micro produktion
Skyddsinställningar (återfinns i
växelriktarens typprovningsprotokoll)
Inställt värde
Tid Nivå
Enl. SS-EN50438
Tid Nivå
Överspänning (steg 2) 60s 255,3V
Överspänning (steg 1) 0,2s 264,5V
Underspänning 0,2s 195,5V
Överfrekvens 0,5s 51Hz
Underfrekvens 0,5s 47Hz
Skydd mot oönskad ö-drift 0,15s -

Elkvalitets-uppgifter Värde Rek-Gräns
Flimmervärden max
16A
Pst 0,35 Flimmer beräknat enligt EN 61000-3-3
Plt 0,25
Flimmervärden >16A Pst 0,35 Flimmer beräknat enligt
EN 61000-3-3
EN 61000-3-11
Plt 0,25
X  Alla produkter är CE-märkta
X Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning
X Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren

Fronius har inte ännu svarat att i landskoden Sweden har dessa inställnings  möjligheter.

När det gäller din ritning så är du ute och seglar, en växelriktare kan inte belastas så direkt,utan kräver batterier eller anslutning till elnätet.

Hittar endast solar Edge som anger standarden SS-EN 50438, men ser inte i någon manual hur respektive
 värde kan sättas, troligen fås allt i en klump via landskoden, Solar Edge har ett speciellt cerifikat där
SS- EN anges.
Anlita ett proffs, frågan är bara var du hittar en sådan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
På vilket sätt menar du att den inte skulle vara ansluten till elnätet?
Ritningen är kanske lite otydlig men det är ett sånt här 32A uttag det är frågan om, med inbyggd kopplingsdosa...
Bild

till vilket kabeln är direkt dragen från mätartavlan och vidare till växelriktaren.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Alex
Tänk på att om man både har fast elkabel från nätet och solcellerna så kan du en dag plocka ur 32A från elnätet och vad solcellerna ger( säg att de ger 32A de med då kan du plocka ut 64A i uttaget...)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpa Fronius Symo från utlandet

Martin1981
Detta har jag i och för sig inte tänkt på...
Fast nu är uttaget endast säkrat med 20A säkringar
Och att solpanelerna knappast ger mer en 10A

Detta uttag blev installerat enbart för plasmaskäraren som envisades med att smälla säkringar i tid och otid när vi körde med 16A.

Martin