Konstruktion av växelriktare med maximaleffektföljning

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konstruktion av växelriktare med maximaleffektföljning

nelos
Här är ett dokument som beskriver i detalj hur en växelriktare fungerar internt:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01444A.pdf

För den som vill bygga en egen växelriktare
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Konstruktion av växelriktare med maximaleffektföljning

Gomma
This post was updated on .
Tack för en bra länk !
Intressant läsning, i ekvation 5 ser man att livslängden på växelriktaren kommer till stor del bero på kvaliteten hos elektrolytkondensatorerna (vilket moderkortstillverkarna har fått lära sig).  

/Peter