Kombinerad odling och elproduktion

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kombinerad odling och elproduktion

Svenne
Mälardalens Högskola driver ett projekt för kombinerad odling och elproduction.
https://www.energinyheter.se/20210218/23459/mojligt-att-framtidens-solcellssystem-kan-kombinera-odling-och-elproduktion