Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

Bosse
Äger två fastigheter/villor som ligger cirka 50 m från varandra, där jag och min fru bor i den ena(3:61).
Den andra (3:60) står tom under pågående renovering.
Vi skall installera solceller på båda villorna.
3:61 förbrukar 12 000 kWh/år. Solceller på 2,3 kW med beräknad produktion på 2 350 kWh skall installeras
3:60 förbrukar 3 000 kWh/år. Solceller på 16,5 kW med beräknad produktion på 16 500 kWh skall installeras.
Det blir förhoppningsvis ett nettoöverskott räknat på båda fastigheterna tillsammans, om beräkningarna stämmer. Det kan också ge mindre och sluta med nettounderskott.
Hur gör man för att få bästa ekonomiska utbyte av detta?
Är det till exempel lönsamt att lägga en elkabel från 3:60 till 3:61 och låta 3:61 antingen använda elen eller leverera den på nätet?
Finns det andra alternativ som är gynnsammare ur privatekonomisk synpunkt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

calle
Problemet är nog större än så.
 
För att kunna utnyttja reglerna om microelproduktion så måste man konsumera mer än man producerar. Har fastigheterna olika abonnemang så kommer 3:60 som har den stora anläggningen producera massor mer än vad ni gör av med. Därmed så behöver inte elbolaget byta elmätaren gratis och ni måste skaffa ett inmatarabonnemang som kostar mer än ett vanligt i fast kostnad. Dvs dubbla fastakostnader. Vilket gör det knappt lönsamt.
 
En lösning är att man delar upp den stora i flera delar och har en kabel emellan så vissa delar kan användas som lastbalans men det blir nog lite krångligt att få till men det går.
Dock så kommer det nog kosta mer i fler inverterar. 3st en per fas eller en större 3-fas ?? Billigare och bättre med en 3-fas.
 
Sista problemet är den statliga subventionen på 45%. Den gäller per fastighet och då kan man inte göra en lastfördelning!!
 
Moment 22    !!!
 
Bygg då utan subvention men det blir dyrare.
 
Men tänk på framtiden. Det kan bli svårt att sälja den ena fastigheten när deras elsystem är ihop byggda. Då behöver lantmäteriet fixa till ett servitut. Kostnad 10-30kkr!
 
Kommer däremot 3:60 när det är färdigrenoverat konsumera >16,5 MWh så är det inget problem. Då är det bara att köra på. 
 
lycka till Calle
 
Sent: Thursday, August 02, 2012 1:23 AM
Subject: Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar
 
Äger två fastigheter/villor som ligger cirka 50 m från varandra, där jag och min fru bor i den ena(3:61).
Den andra (3:60) står tom under pågående renovering.
Vi skall installera solceller på båda villorna.
3:61 förbrukar 12 000 kWh/år. Solceller på 2,3 kW med beräknad produktion på 2 350 kWh skall installeras
3:60 förbrukar 3 000 kWh/år. Solceller på 16,5 kW med beräknad produktion på 16 500 kWh skall installeras.
Det blir förhoppningsvis ett nettoöverskott räknat på båda fastigheterna tillsammans, om beräkningarna stämmer. Det kan också ge mindre och sluta med nettounderskott.
Hur gör man för att få bästa ekonomiska utbyte av detta?
Är det till exempel lönsamt att lägga en elkabel från 3:60 till 3:61 och låta 3:61 antingen använda elen eller leverera den på nätet?
Finns det andra alternativ som är gynnsammare ur privatekonomisk synpunkt?Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/Kombination-av-plus-och-minus-saldo-i-tv-anlaggningar-tp5001034.html
To start a new topic under Solcellforum, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

Micke
Administrator
In reply to this post by Bosse
Knepigt fall. Hur du än bär dig åt riskerar du ju att stå där med högre produktion än förbrukning, och då får du som sagt helt andra (sämre) villkor gentemot elbolaget.

Har du fått bidrag för anläggningen?

Du skulle kanske kunna dra en temporär kabel mellan fastigheterna under renoveringen och ordna så att delar av anläggningen kan kopplas bort för att undvika överskott. Frågan är om det är tillåtet att dra kablar mellan två fastigheter på det sättet. Om du stänger av elen i ena huset finns det ju då fortfarande spänning i solcellsanläggningen som är kopplad till det andra huset.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

DrivMedEl
Gränsar fastigheterna till varandra kanske det skulle vara enklare att slå samman fastigheterna till en fastighet rent juridiskt. Vet dock inte vad detta innebär kostnadsmässigt. Flytta el-mätningen till ett kabelskåp på lämpligt ställe mellan tomterna, bara en mätpunkt. Får då bara en fast kostnad för elabonnemanget, pengar att spara. Då är hela problemet löst! Solcellsanläggningarna hamnar ju på samma anläggning.
Så länge som det är två fastigheter kollidera man nog med el-lagen om "konsentionsrätten" som elnätsägaren har på att distribuera elenergin, om man skulle börja distribuera energi mellan fastigheterna.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

Bosse
In reply to this post by Bosse
Tack för synpunkter och idéer. Det verkar svårt att hitta bra lösningar, åtminstone privatekonomiskt. Vi får väl nöja oss med miljövinsten. Har sökt bidrag, men ännu inte fått beslut. Ska ta en diskussion med Vattenfall som är nätägare i området, om möjligheten att se båda anläggningarna som en enhet. Telge Energi betalar 1,50 kr/kWh. Det kan förbättra kalkylen i någon mån. Är det någon som vet vilken kostnad det blir för byte av elmätare och och ett inmatningsabonnemang?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

calle
In reply to this post by Bosse
Hej ett inmatningsabbonemang är ungefär lika dyra som ett vanligt konsument abonnemang eller lite dyrare. Byte av elmätare borde bli ca 2000 för mätaren och sedan lite arbetstid ca 1000 till. Men eftersom alla elbolag försöker tjäna pengar så är det säkert ännu dyrare.

Säkert är att det inte blir billigt! :-)
Tyvärr

Calle


Skickat från min Sony Ericsson Xperia arc

"Bosse [via Solcellforum]" <[hidden email]> skrev:

Tack för synpunkter och idéer. Det verkar svårt att hitta bra lösningar, åtminstone privatekonomiskt. Vi får väl nöja oss med miljövinsten. Har sökt bidrag, men ännu inte fått beslut. Ska ta en diskussion med Vattenfall som är nätägare i området, om möjligheten att se båda anläggningarna som en enhet. Telge Energi betalar 1,50 kr/kWh. Det kan förbättra kalkylen i någon mån. Är det någon som vet vilken kostnad det blir för byte av elmätare och och ett inmatningsabonnemang?


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/Kombination-av-plus-och-minus-saldo-i-tv-anlaggningar-tp5001034p5001041.html
To start a new topic under Solcellforum, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Kombination av plus- och minus-saldo i två anläggningar

DrivMedEl
De skall inte bli några mer kostnader för mätutrustning och "inmatningsabonnemanget" men slås det samman till ett abonnemang så vill de säkert ha betalt för detta, man det är väl förhandlingsbart.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp