Kabeldragning till växelriktare

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kabeldragning till växelriktare

AbsolutJohan
En snabb fråga som jag funderat över. Kabeldragning från solpanelerna tillbaka till växelriktaren, spelar det någon roll om det är plus-kabeln eller minus-kabeln?

Ser ofta på ritningar att det är pluskabeln, men behöver det verkligen vara det?

Tänker om man börjar från vänster och kopplar plus på första panelen till minus på andra panelen. Från plus på andra till minus på tredje osv. Och kanske efter 10:e panelen, minus från panelen tillbaka i lång kabel till minus på växelriktaren.

Eller finns det någon nackdel att göra på det sättet?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning till växelriktare

Arne