Kabeldragning

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kabeldragning

Stefan88
Finns det någon som funderat på optimal kabeldragning längs varje solcellsslinga för att minimera känslighet för magnetfältsstörningar. Jag tänker på de spänningar som kan induceras i en slinga (om inte returledningen går nära panelernas kablage) pga varierande magnetfält tex från ett blixtnedslag eller bara kraftiga solstormar.

Hur gör man för att undvika problemen ovan?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning

Robert
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning

Arne
This post was updated on .
stefan, välkommen till forumet, använd sökfunktionen på forumet och du blir fyndig.
T.ex. sökord "kabeldragning", "inducerad" osv.

eller t.ex.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Kabeldragning-ska-EMF-och-Lenz-s-Lag-tp5014034.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning

Stefan88
Tack för svaren. Då gjorde jag det så här enkelt, där själva ledarna omsluter minimal area eftersom de går parvis i samma rail. MEN jag har fortfarande inte koll på hur strömmen går inne i själva panelerna eller hur stor area de faktiskt omsluter. Eller det är försummbart?

4Slingor
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning

Arne
Har du bara 3 st seriekopplade paneler i varje sträng?
Kan man ha så få?

Hur solcellspaneltillverkar har dragit kontaktbanorna inne i panelen kan du inte ändra på, utan det är som det är. Det enda du kan göra bra är kabeldragningen mellan panelernas kopplingsboxar och dragning av solarkabeln från modulfältet till växelriktaren.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning

Stefan88
Nej, jag har 18st i varje slinga. Därav de lite felaktigt placerade prickarna.

Det jag tänkte med kunskap om kontaktbanor inne i panelerna var att man skulle kunna kompensera det med kabeldragningen så att "nettoarea" blir noll och därmed ingen inducerad spänning pga magnetfält.  
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning

Arne
Ja det kanske går att kompensera en med en solarkabel omfamnad area, vilket praktiskt är att anse vara en slags spole. Då genom att göra en lika stor spole men linda spolen i motsatt riktning.

Har man en tråd lindad med vänstervarv på en pappcylinder till att bilda en spole, och man lindar resten av samma tråd med högervarv och lika många varv på samma pappcylinder, då borde de inducerade spänningarna släcka ut varandra kan jag tycka. Kanske någon expert på elteknik kan uttala sig?