Kabeldimensionering

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kabeldimensionering

AndreasH
Hej forumet

Behöver lite hjälp med Kabeldimensionering, eller rättare sagt undrar jag om detta påstående stämmer som min elektriker kommer med. Lite bakgrundsinfo först.
Har påbörjat en anläggning på ca 13kw med Huawei växelriktare och Heckert paneler. Dessa är placerade på garagetak och på markställning. Växelriktaren är placerad i Garaget där undercentral finns. Där är den avsäkrad med 20A Huvudsäkring, dvs det som växelriktaren kräver. Det går en 6mm2 kabel upp till Mätarskåpet. Det går också en 6mm2 kabel från Mätarskåpet till Huvudcentralen i huset. Kabellängden från Mätarskåp till Huvudcentral är endast ca 3 meter. Har 25A huvudsäkring. Nu får jag följande nedanstående från elektrikern, vilket jag inte hört om någon annan som fått. Tänker inte min kära elektriker fel här?

Beträffande din huvudledning in mellan mätarskåp och central i huset så är det som jag befarade angående arean på den. Den är för klen iom att matningen till garaget och då även solanläggningen kommer in i mätarskåpet.
Det gör att den totala matande strömmen till elcentralen i huset kan komma upp till 25+19A=44A.

Det finns alternativa lösningar för detta:

1. Byta huvudledning till 16 mm2
2. Flytta matningen till garaget till centralen inne i huset
3. Installera en strömbegränsande säkring på huvudledningen i mätarskåpet

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldimensionering

Gunnar
Ja din elektriker tänker rätt. Kabeln mellan elskåpet och centralen inne i huset skyddas idag av dina huvudsäkringar på 25A. Matningen från solcellsanläggningen kommer att max kunna tillföra ytterligare 19A till innanför huvudsäkringarna. Det blir då möjligt att ta ut betydligt mer ström i huset än tidigare utan att huvudsäkringarna löser ut och därmed överbelastas kabeln. Det enklaste är nog att elektrikern sätter in strömbegränsande säkringar på kabeln in till husets elcentral eller alternativt byter kabeln till 16 kvadrat om den är lätt åtkomlig.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldimensionering

AndreasH
Hej Gunnar

Tack för snabbt svar och förlåt min okunnighet men jag förstår nog inte riktigt ändå. Kabeln till garaget/solcellsanläggningen sitter ju inte efter 25A säkringarna inne i huset. Det finns ju inga förbrukare efter huvudsäkringarna i mätarskåpet och innan huvudsäkringarna i huset. Huset kan väl aldrig dra mer än 25 A för då löser ju säkringarna i centralen i huset?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldimensionering

Gunnar
Huvudsäkringarna på 25A sitter väl i skåpet med elmätaren. Sitter det ytterligare 25A säkringar på ingående kabel i husets elcentral? Om det stämmer så går det inte att dra mer ström från elcentralen i huset men kabeln kan fortfarande komma att belastas med betydligt mer än 25A om det skulle bli något fel. Precis som din elektriker säger så blir det 25A+19A vilket är alldeles för mycket för kabeln. Det är därför som han vill montera säkringar på 3 meters kabeln där den lämnar mätarskåpet alternativt att byta kabeln till 16mm2.
PRO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldimensionering

PRO
In reply to this post by AndreasH
Mitt resonemang ! ?
Du matar  Alt 1. Från Mätare skåpet dels till huset och dels till Garaget, en förgrening i mätare skåpet, ( två kablar ligger parallellt i mätare skåpet).
Alt 2. Matningen till undercentralen går väl inte genom husets central.
Jag uppfattar din koppling enl. alt.1
Maximalström till huset kan endast bli 25 A, för du har ju en inkommande säkring på 25A i husets elcentral.
En solig kall vårdag huset förbrukar 25A:
1. Huset förbrukar 25 A, då kan 19 A kl. 12 på dagen, komma från din solcellsanl. Och resterande från nätet 6 A, husets säkring begränsar mer förbrukning i huset.
2. Du vill ladda din el bil i garaget med en typ laddare 7 kW på 3-fas 10 A. 10 A kommer då från din solcells anl., och resten går till ditt hus 9 A, men du har 25 A förbrukning till ditt hus enl. ovan. Så nätet måste hjälpa dig med 16 A. Kopplingspunkten i mätare skåpet blir belastad med 25 A
2a. Mer än 25 A kan aldrig komma från nätet, mer än 25 A kan inte gå till huset, du kan inte samtidigt ha 25 A till huset och 20 A till garaget från nätet. Ditt tillskott på 19 A kan hjälpa dig att förbruka mera ström i garaget och begränsar därmed strömmen i kopplings punkten  för överbelastning, då strömmen förbrukas direkt i garaget utan att passera kopplingspunkten i mätare skåpet. Din huvudsäkring är i fara om solen skuggas och belastningen kvarstår i garaget.
Vill du verkligen ha en högre tariff? Det är ju den säkring du skall byta om du vill ha en förbrukning på 45 A.    Nätet är troligen inte byggt för detta heller.          
VX: Fronius Symo 6.0 trefas, PV: Perlight 290 W, 5220 W, läge syd, Gbg, mark, lutning 39 grader.