K2 montage?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

K2 montage?

lacariuz
Hej!

Är det någon som har några erfarenheter av k2's Speedrail material. Har fått detta som montage material och funderar på om jag skall leja bort arbetet eller göra det själv. Och har även en fundering på hur nära panelerna kan ligga takkanterna  Nu så kommer panelerna ligga med ca 25cm indrag från alla kanter.

Andreas