Islanding???

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Islanding???

Ingemargavle
Läser i manualen till min Fronius Symo 10.0-3M och hittar "islanding" men inget om vad det är.
Kollar lite på nätet och hittar flera engelskspråkiga förklaringar som jag inte fattar så kan någon av er
förklara på svenska så även jag förstår vad det är?
9.6kW Solceller: 30st 250w, typ ECS250M60 och 7st 300w, typ ECS300M72 monokristallina (helsvarta)
Växelriktare Fronius SYMO 10.0-3-M Azimut 340
https://www.solarweb.com/Account/GuestLogOn?pvSystemId=29a61108-e292-4aca-af30-a3d700fcec97 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Islanding???

Uffe
Ur Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar
"Vid nätbortfall är det av säkerhetsskäl viktigt att inte solcellssystemet
fortsätter att mata ut el på elnätet, så kallad ö-drift (islanding; en). För att undvika
problem med ö-drift är nästan alla växelriktare försedda med skyddskretsar (ENS
funktion) som ser till att växelriktaren kopplas från vid nätbortfall. Skydd mot ödrift
kan också förekomma separat från växelriktaren."
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Islanding???

Ingemargavle
Tack Uffe, då vet även jag vad som menas.
9.6kW Solceller: 30st 250w, typ ECS250M60 och 7st 300w, typ ECS300M72 monokristallina (helsvarta)
Växelriktare Fronius SYMO 10.0-3-M Azimut 340
https://www.solarweb.com/Account/GuestLogOn?pvSystemId=29a61108-e292-4aca-af30-a3d700fcec97