Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent

xje
Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent av de godkända kostnaderna från och med den 1 februari 2013.
http://regeringen.se/sb/d/16659/a/206435
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent

nelos
Här är en artikel i NyTeknik om den nya nivån på stödet:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3608869.ece

Nu blir det 35% istället för 45% i bidrag för min blivande solcellsanläggning.

Skall man se det positivt så blir det ju mer solceller installerade i Sverige för den givna summan pengar, 210 miljoner över fyra år.

Om nivån hade legat kvar på 45% hade den totala solelinstallationen blivit 210/0,45 = 467 miljoner.
Ni blir det istället solceller för 210/0,35 = 600 miljoner kr. Eller om man så vill: 0,6 miljarder.

Om vi antar att solcellsanläggningarna i medeltal kommer kosta 20 kr per Watt toppeffekt ger det en ny installation av (600 milj kr/ 20 kr/W) = 30 megawatt.

Om fyra år kommer alltså Sverige att ha (minst) 30 megawatt nya installationer av solceller.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent

nelos
Här är Bengt Stridhs kommentarer till sänkningen av stödet:

http://bengts.blogg.viivilla.se/2012/12/20/investeringsstodet-till-solceller-sanks-till-35/

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent

nelos