Installerad effekt solceller per dec. 2021 Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Installerad effekt solceller per dec. 2021 Sverige

Arne
This post was updated on .
Per 31 dec. 2021 finns 1586 MW installerad effekt elnätsanslutna solcellsanläggningar i Sverige.
Jag gissar att sådana som inte anmäler sin anläggning till Energimyndigheten kommer inte med i den statistiken.

Det är numer nämligen sedan ca ett år ingen mening att anmäla anläggningen till Energimyndigheten för att få rätt att tilldelas elcertifikat och ursprungsgarantier, eftersom sådana numer är i stort sett värdelösa. Därför anmäler nog ingen sin nyinstallerade anläggning till Energimyndigheten.

Om man använder tumregel att 1 kWp installerad effekt ger 1000 kWh/år, skulle de tillsammans producera 1586 000 000 kWh/år, dvs 1,59 TWh/år.  I Sverige förbrukas ca 140 TWh/år elenergi.


https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/kraftig-okning-av-installerade-solcellsanlaggningar/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Installerad effekt solceller per dec. 2021 Sverige

Tåbro79
Så i meddelandet från min elhandlare Göteborg Energi står det i samband med ”Förändring av Elcertifikatet den 1 juli 2021”……om årsavgiften a´200 kr och att elcertifikaten är värda bara kronor så man rekommenderas att avsluta sitt konto….

men

Viktigt att ha kvar kontot för ursprungsgarantier, annars går det inte att verifiera vilken typ av el man matar in på nätet. Går då inte att sälja som ursprungsmärkt, här solel.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Installerad effekt solceller per dec. 2021 Sverige

Dasher
Tåbro79 wrote
Viktigt att ha kvar kontot för ursprungsgarantier, annars går det inte att verifiera vilken typ av el man matar in på nätet. Går då inte att sälja som ursprungsmärkt, här solel.
Riktigt bra argument. Det finns en del elhandlare som villkorar ursprungsgarantierna för att ge ett bra pris.