Inrapportering av solcellsproduktionsdata för solcellsstödet.

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Inrapportering av solcellsproduktionsdata för solcellsstödet.

jansimon
Fick till min stora glädje besked att det räcker med Inverterns data för den årliga inrapporteringen av producerad el. Detta beskedet gav Länstyrelsen mig idag på en direkt fråga. Hade bestämt för mig att detta skulle göras med en egen mätare. Ibland gillar jag att ha fel :)

/Janne
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413