Inkoppling till elcentral

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Inkoppling till elcentral

jos32
Hej, Micke eller någon annan som har en solcellsinstallation. Hur kopplas inverten in i husets elcentral? Min elektriker blev lite osäker och håller på och forskar i det.. Skall den in på en utgågende grupp eller direkt på skenorna eller?

Lovade att hjälpa han på traven lite..


Hur gjorde era elektriker?

Min är en 3fas solaredge..

mvh JOhan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkoppling till elcentral

Micke
Administrator

I min anläggning sitter delarna så här: Växelriktare - Extra elmätare - Brytare - Säkringar - Fasskenor i proppskåpet.

Växelriktarna skall kopplas in via egna säkringar och inga andra förbrukare skall finnas mellan säkringarna och växelriktarna. När jag tänker efter tror jag att min elektriker kopplade in växelriktarna före jordfelsbrytaren i proppskåpet. Han sa något om att det var bäst så...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkoppling till elcentral

DrivMedEl
Det  måste alltid finnas ett ledningsskydd tex- en säkring som skyddar ledningen mot över ström.
Förmodar att ledningen till växelriktaren är klenare än matande ledning till centralen där växelriktaren kopplas in. Exempel, växelriktare kan mata ut 15Amp. huvudsäkringar till centralen 16 Amp.  detta skulle teoretiskt ge kortslutningsström för en 29Amp. säkring till ett tänkt jordfel, där av är det extra viktigt att det finns säkringar .
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp