Inkomster för solel

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Inkomster för solel

A.Dent
Jag har inte lyckats hitta någon sammanställning över hur mycket man tjänar på solel. Har jag förstått det rätt så här?

Elbolaget köper överskottsel.
Exempel Vattenfall spotpris + 100öre, snittpris 2014 ca 40öre/kwh + 100öre =140öre/kwh. Momsen räknar jag inte eftersom den bara passerar plånboken på väg till staten.
Nätnytta överskottsel verkar variera mycket, jag har sett 5-10öre. Är det elbolaget eller nätägaren som betalar detta?
Skattereduktion på utmatad el. 60öre/kwh
Elcertifikat, snittpris 2014 ca 20öre/kwh. Får man det på hela produktionen eller på överskottet? Jag räknar på hela produktionen.

Summa 140 + 5 + 60 +20 = 225öre /kwh

Exempel: årsproduktion 10000kwh. Av detta används 6000kwh själv.
Elcertifikat 10000x0,2kr =2000kr
Egenanvänd el, besparing 6000kwh *1kr = 6000
Såld överskott, 4000x2,05= 8200kr.
Summa 16200kr

Har jag förstått det rätt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

callec
Hej

Ja, du räknar nästan rätt.

Det du matar ut på nätet betalar Vattenfall för, ger skattereduktion och elcertifikat samt ersättning för nätnyttan.

du kan sätta upp en separat mätare för elcertifikat och få elcert för allt du producerar.
Själv tycker jag att det är ett för dyrt tillvägagångssätt och avvaktar tills det kommer fram ett bättre och billigare sätt. fn kostar en mätare ca 4.000:- samt en löpande kostnad ca 20% av elcertifikatens ersättning.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

GustafH
Elcert

Din-els (etc eller vad dom nu heter), mätare ligger på runt 2900 om man inte är kund hos dom.
borde den inte betala sig på drygt 3 år då?

Elcerten ger ca 2000 minus 20% så 1800 per år vid en anläggning som producerar 10000kwh.
Nu hade man ju fått ca 1000 kronor per år för det man säljer ändå. så då tjänar man ca 800 per år med mätaren och den är betald efter 3.5 år

Rätta mig om jag har fel, sitter själv och funderar på om jag ska beställa en till min blivande anläggning.

Gustaf
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

callec
Mätarpriset är en sak, monterad och inkopplad en annan sak
Elektriker är inte gratis, tyvärr
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

GustafH
så sant. tänkte inte på det då jag, om jag skaffar det, får den monterad i samband med allt annat som ska upp. Då är ju elektrikern redan här, så då blir det inte så mycket dyrare.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

A.Dent
Tack för svaren.

En följdfråga blir då, hur mycket överskottsel få man sälja? Man läser lite olika formuleringar men de menar nog samma sak.
1. Man får sälja lika mycket som man förbrukar.
2. Man får sälja lika mycket el som man köper av elbolaget.

Ex. Man köper in 10000kwh men förbrukar 15000kwh, får man då sälja 10 eller 15000kwh?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

callec
Här finns det mesta
http://bengtsvillablogg.info/tag/mikroproduktion/

Obs, att vissa elbolag har lite egna regler.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

nelos
In reply to this post by A.Dent
Det är (2) som gäller, man kan sälja lika mycket el som man köper av elbolaget.

Om du köper 10000 kWh men förbrukar 15000 kWh innebär det att du har producerat 5000 kWh solel.
Total förbrukning = Förbrukning från solel + Förbrukning från elbolaget.
15000 =  5000 + 10000

I det fallet är 5000 mindre än 10000 som är OK.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

nelos
Här är ellagens forumlering angående avgifter för inmatning:

Ellagen 4 kap. 10§
==============================
En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.
==============================

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Ellag-1997857_sfs-1997-857/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inkomster för solel

nelos
Här är lagtextens forumlering i inkomstskattelagen angående skattereduktion för solel:

Underlag för skattereduktion
30 § Underlag för skattereduktion består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229/