Inför bygge - mäta sol på olika ytor

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Inför bygge - mäta sol på olika ytor

bjornhpersson
Hej!

Är det någon som vet om det finns någon liten logger man kan sätta upp på olika ytor några dagar för att se lämplighet på ytan för placering av solceller?

Man borde kunna bygga en själv med tex en Raspberry pi och en liten panel men en färdig är ju enklare :)

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inför bygge - mäta sol på olika ytor

Arne
This post was updated on .
Du har inte sökt här i forumet? Jag har för mig att ganska nyligen var det en forumsmedlem som beskriver och som visar på egetbygge av en ljusmätare som mäter globalstrålningen. En pyranometer.
Sök igen!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inför bygge - mäta sol på olika ytor

bjornhpersson
Jo jag har sökt men inte hittat något. Kan ju räcka med att man far med olika begrepp.

EDIT: Hade jag vetat vad en mätare för detta syfte hette korrekt så kanske jag skulle fått träff.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inför bygge - mäta sol på olika ytor

bjornhpersson
Efter sök på begrepp "pyranometer" så hittade jag den tråd jag tror du syftar på:

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Bygga-pyranometer-td5015674.html#a5015696

Jag tror dock att vi är ute efter lite olika saker. Jag vill kunna mäta även skillnad på vinklar mer exakt. Så jag tror att en riktigt panel på 100W skulle vara bra som bas.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inför bygge - mäta sol på olika ytor

Arne
This post was updated on .
Vill du veta för ett visst väderstreck vad olika uppvinkling av en panel gör på årsskörden, finns redan tabeller för det. Ofta uttryckt i % av optimal väderstreck och uppvinkling. Enkelt att förstå.

Jag bedömer att det inte är någon mening att med en egen ljusmätare försöka mäta globalstrålningen under någon vecka och sedan använda de data för att dimensionera en solcellsanläggning.  Du har det mycket opålitiga vädret som kommer att spöka. Det mäts redan hur mycket ljus som träffar marken. Se SMHI globalstrålning timvärden, där du kan ladda ner fil med timvärden. Det finns mätstation med pyranometer litet varstans i Sverige, men ganska glest. På får välja data från den mest närliggande mätstationen.
Tänk på att tidstämpeln inte är svensk tid, utan klockan vid längdgrad, 0-meridianen, Greenwich England.
Tänk även på att globalstrålnings-timvärdena är för en platta platt mot marken, dvs 0 grader uppvinklad.

Utöver det kan man räkna ut bestrålningen av en platta som har valfri riktning och uppvinkling för valfri ort i världen. Det bygger på statistiska medelvärden av globalstrålningen som träffar marken. Det är ju det växelriktartillverkarna använder sig av för att beräka årsskörd kW och månadsskörd i sina gratis tillhandahållna beräkningsprogram. Men du kanske inte nöjer dig med detta som dessa forskare och experter har utvecklat under de senaste 30 åren utan vill ha högre precision. Lycka till!  Men det kan ju också vara det att du vill lära dig och gillar att sysselsätta dig med sådant och finner glädje i det. Det är berömvärt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inför bygge - mäta sol på olika ytor

bjornhpersson
Nja det är väl så att jag faktiskt vill veta vilka möjliga störande skuggningar som finns på min tomt och vad de kan innebära över tid. Det är svårt att bedöma skuggor som rör sig över dagen och också över säsongen.

Jag är osäker på om mina olika byggnader skuggar varandra så det stör eller om det ändå finns fördelar med vissa ytor. Samma sak med träd som står långt bort. Jag tror att de kan skugga i augusti men kanske inte nu i maj/juni. Jag skulle helt enkelt vilka mäta ett antal fysiska punkter ett tiotal dagar under sommaren/hösten och se vad jag får.

Bra vore att samma dag mäta två punkter parallellt. En perfekt söderyta utan skuggningar som referens och en annan punkt av intresse.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Inför bygge - mäta sol på olika ytor

bjornhpersson
This post was updated on .
Jag tror att jag har hittat en enkel lösning. Valfri liten solpanel 30-100W + en datalogger som mäter spänning. Tex denna:

http://www.geosignal.com.au/x100.htm

Modell XV103A1 mäter spänning över tid och ger ifrån sig uppsamlad data via USB.

EDIT: Beställde via ELFA istället deras voltlogger.

https://www.elfa.se/sv/usb-datalogger-dc-voltage-peaktech-p5186/p/30143604?track=true&no-cache=true