IPCCs rapport

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

IPCCs rapport

Uffe
Ang IPCCs rapport som släpps i dagarna (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change) så känns det verkligen som om vi är med och räddar världen med våra solceller. Tanken hissnar. Sträck på er/oss ;)

Uffe
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: IPCCs rapport

nelos
Ja, vi gör en mycket viktig insats, och fler behövs.

Här kommer rapporten finnas:
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/