Hur stor anläggning?

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur stor anläggning?

A.Dent
Hur stor solcellsanläggning är optimalt för en villa med årsförbrukning på 12000 kWh?
Mitt tak ligger i SSV och har 45 graders lutning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur stor anläggning?

Arne
Byggdes aldrig en anläggning år 2015?
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Karlekens-Solel-13kWp-52-paneler-tp5007265p5007266.html
Är det samma hus det är frågan om att ha solceller på?

Optimalt? Man ska nog inte hänga upp sig i att göra 100 % optimalt. Välj i stället en anläggning som producerar din kWhårsförbrukning + ca 25 %. Ditt fall 12000 + ca 2500 kWh/år. Då har du "strömkostym" att växa i. En elbil drar ca 2 kWh/mil. Välj växelriktare så du kan bygga ut anläggningen i framtiden utan att behöva skaffa ytterligare en växelriktare.

Sydsydväst, azimut ca 200 grader, är bra vädersteck för höh kWhskörd. 45 graders taklutning, är brant tak och litet svårare att jobba på än om lägre takvinkel.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur stor anläggning?

A.Dent
Nej det blev inget då av olika anledningar.
Ser att jag gissade bra på förbrukningen när barnen flyttat, gissning 13000kWh mot 12000 i verkligheten.
Så ditt råd är årsförbrukningen +25%. Är de 25% för ev elbil eller av någon annan orsak? Hur är gränsen för hur mycket man får sälja innan man räknas som producent?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur stor anläggning?

Arne
När ström är gratis tenderar man att öka sin förbrukning. Man skaffar fler och fler elektriska apparater. Kanske en elbil anskaffas? Kanske en luftkonditionering för varma sommardagar?
Det är det jag tänker på med +25 % jämfört nuvarande elförbrukning. Dessutom kostar de extra 2500 kWh/år i stort sett endast panelkostnaden. Det är heller ingen plåga att ha rejält med ström. Du kan alltid stänga av solcellsanläggningen om du skulle tycka att du producerar för mycket.

Tidigare hade elnätsbolagen rätt att ta betalt för inmatningsabonnemang, om man matar in fler kWh på deras elnät jämfört vad man förbrukar. Men jag tror den rättigheten har elnätsbolagen inte längre. Dessutom skulle det se illa ut om ett elnätsbolag som skryter ohejdat på sin hemsida att de främjar förnyelsebar elproduktion, om de skulle bestraffa en oskyldig enfamiljshusägare som något kalenderår råkat mata in fler kWh än förbrukat. Därför vågar de nog inte heller bestraffa en enfailjshusägare som råkar "producera för mycket". Sådant beteende kan ju läcka ut till radio/TV, och ställa elnätsbolaget i väldigt dålig dager. Jag kommer inte riktigt ihåg, men var det ca 125 kr/mån EON tog för inmatningsabonnemang? och var ingen förmögenhet. Inget hindrar heller ett elnätsbolag att avstå från att bestraffa en alltför flitig solcellsanläggningsägare.

Jag har för mig att gränsen för att vara mikroprodcent höjdes till 63 A huvudsäkring. Har man större huvudsäkring anses man inte längre vara mikroproducent. Men kolla upp det!

Det kan hända att elhandelsbolaget som du valt att sälja din överskottsström till och som du köper nödvändig ström av, att de inte betalar för inmatade kWh som överskrider köpta kWh, eller att du fpr sämre betalt för den förmyckna strömmen. Skatteverket ger dig direkt skattereduktion med 0,60 kr/kWh för varje inmatad kWh, men högst för så många som du förbrukar.