Hur serie och paralellkoppla batteribank till 24v

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur serie och paralellkoppla batteribank till 24v

jekroth
Jag har 6 st 12v 240Ah batterier som skall bilda en batteribank som lämnar 24v, hur gör jag för bästa resultat. Jag har ritat upp fyra förslag vilket ska jag använda eller hur ska jag koppla istrället.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur serie och paralellkoppla batteribank till 24v

Tåbro79
Jag får hänvisa till victronenergys "the wiring unlimited book" att hämta på sidan här, https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/technical-information

.... 3st 24V grupper parallellkopplas...kablagets resistans lågohmigt/längder viktiga. Ska mittpunkterna sammankopplas så ska man balansera ... Mycket att tänka på. 69 sidor att ta del av.