Hur registrera sig för elcertifikat och ursprungsgarantier?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur registrera sig för elcertifikat och ursprungsgarantier?

fender
Jag hittade denna länk hos Energimyndigheten som förklara hela processen.
Har ännu inte passerat genom alla steg, med det är ganska tydligt beskrivet hur denna snåriga väg ska passeras.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hur registrera sig för elcertifikat och ursprungsgarantier?

Arne
This post was updated on .
Se ifyllda exempel på alla ansökningar och annat i samband med solcellsanläggning,
som finns speciellt i dokumentet "solcellskrift".
http://www.rofoto.se/solceller--solpaneler/bruksanvisn--nerladdning-c-675-1.aspx
Där finns även oifyllda blanketter för olika ansökningarna.

Du behöver alltså icke förtrösta. Byråkraterna veta icke vad de göra,
när de pådyvla medborgaren sin onödiga byråkrati. En byråkrats högtidsstund, är när han får sända en ansökan i retur med anmärkning "avslag pga felaktig ansökan",
givetvis utan att nämna vad som skulle vara fel. Då lever han upp och känner sig oerhört viktig.

Det finns nog någon tråd i detta forum om elcertifikat och ursprungsgarantier,
men det enklaste är nog att titta på en redan ifylld blankett, och göra likadant.

Tack så mycket för tipset!

Arne